Skovcertificering

Skrikes Plantage om efteråret

Viborg Kommunes skove er certificerede

Certificering betyder, at forvaltningen af skoven lever op til en bestemt standard, hvor der stilles krav til beskyttelse af naturen, fortidsminder og miljø. 

Som skovgæst vil du efterhånden se mere dødt træ i skoven, som bliver efterladt for at gavne svampe og insekter. I nogle områder får træerne lov til at blive stående til de dør af sig selv, og skoven udvikler sig her uden menneskelig indblanding.

Andre steder plejes naturen og fortidsminder i skovene bl.a. ved, at man aktivt holder vandhuller eller gravhøje fri for træer. 

I driften af skoven forsøger man (hvor det er muligt) at få træerne til at så sig selv i stedet for aktivt at plante nye træer. Gamle hugstmodne grantræer fældes kun i mindre områder ad gangen, når skoven skal forynges. 

Når fx et savværk eller en anden træhandler køber træ fra Viborg Kommunes skove, er certificeringen en garanti for, at forvaltningen af skoven foregår efter de opstillede krav.

Kommunens skove er certificerede efter PEFC-standarden, som du kan se mere om på hjemmesiden her.

Ved en årlig kontrol gennemgås skovdriften i Viborg Kommunes skove af en uvildig kontrollant for at sikre, at kravene bliver overholdt.

Sidst opdateret: 14.02.2019