Hvis du vil plante eller fælde skov

Skovbillede

Husk at give Kommunen besked, når du fælder eller planter skov

Kommunens rolle
Ved planer om at plante eller fælde skov skal kommunen vurdere, efter VVM-reglerne, om det kan påvirke miljøet. Derudover er det kommunens rolle at vurdere, om handlingen er lovlig efter bl.a. naturbeskyttelsesloven og kommuneplanens retningslinie om skov.

Ulovlig plantning af skov
Ulovlig plantning af skov kan, ifølge bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse, føre til, at arealet skal ryddes for skov. Desuden kan ulovlig plantning og fældning af skov medføre bødestraf.

Hvis du er i tvivl, så send os en e-mail eller kontakt os

Sidst opdateret: 14.02.2019