Hunde på offentlige arealer

Hund i snor

Når du går tur med din hund på offentlige arealer i Viborg Kommune, skal du have styr på den.

Vær opmærksom på, at uanset hvor dejlig du synes, at din hund er, kan andre godt være bange for den.
Vis derfor hensyn til andre mennesker, når du går tur med din hund.

I byer og områder med bymæssig bebyggelse
I byer og områder med bymæssig bebyggelse har du pligt til
 • enten at holde din hund i snor
 • eller have fuldt herredømme over hunden uden snor. Med fuldt herredømme menes, at andre mennesker ikke på nogen måde må føle sig generet af din hund.

Det gælder, når du færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel. Det gælder også i parker.

For store eller aggressive hunde som schæfere, rottweilere, bulldogs mv. gælder skærpede regler om aftenen og natten. De skal holdes i snor fra solnedgang til solopgang, dog mindst fra kl. 18 til kl. 6.
Hund i snor piktogram
Bemærk, at hvor der er skilte med påskriften "Hund i snor", må du ikke gå uden snor i hunden.

I naturen
Når du lufter hund i naturen, skal hunden være i snor:

 • I skove, udyrkede arealer og klitfredede arealer.
 • På stranden - fra 1. april til 30. september. Du må altså godt gå med hunden uden snor i vintermånederne.
Nogle steder er det lovligt at gå en tur i naturen med sin hund uden snor. Hunde skal dog altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. Du må lade hunden være løs – men kun hvis den er under fuld kontrol:
 • På stranden fra 1. oktober til 31. marts.
 • I hundeskove

Kampagnen "Flink af natur" - hold hunden i snor
Se mere om kampagnen på Viborg Kommunes hjemmeside.

I Viborg Kommune er der hundeskove her:
 • Alheden Hundeskov
 • Bjerregrav Hundeskov
 • Bjerringbro Hundeskov
 • Dollerup Bakker
 • Klostermarken i Viborg
 • Mølleskovens Hundeområde, Møldrup 
 • Sjørup Plantage
 • Ulvedal Plantage
 • Undallslund Hundeskov  
 • Viborg Hedeplantage

Se kort med ovenstående hundeskove her - zoom ind på Viborg Kommune.

Andre steder udenfor byerne
Andre steder udenfor byer og områder med bymæssig bebyggelse skal du sørge for, at hunden ikke strejfer omkring.

Gode råd
Naturstyrelsens hjemmeside finder du gode råd om, hvordan du færdes med hund i naturen.

Det siger loven
Bestemmelserne om hunde findes i følgende love:

Politisk beslutning
Teknisk Udvalg i Viborg Kommune havde på sit møde den 26. november 2008 sag nr. 328 om "Hunde på offentlige arealer" på dagsordenen. Se referat af Teknisk Udvalgs sag nr. 328.

Sidst opdateret: 26.02.2019