Råger

Rågekoloni

Læs her, hvad der kan gøres, hvis du oplever problemer med råger

Oplever du problemer?

Råger og rågekolonier i byer er for nogle en glæde – for andre en gene. Rågekolonier i byer medfører tit mange henvendelser og spørgsmål til lodsejere, kommuner og Naturstyrelsen. Mange finder rågerne meget spændende og imponeres af fuglenes adfærd. Andre oplever rågernes kolonidannelse og støjende adfærd som negativt. I yngletiden ”snakker” rågerne næsten døgnet rundt – kun afbrudt af lidt stilhed i nattens mest mørke timer.

Hvad siger reglerne?

Rågen er fredet efter jagtlovgivningen. Fredningen gælder både æg og yngel. Efter det gældende fuglebeskyttelsesdirektiv fra EU kan der ikke fastsættes jagttid på råge.

Hvis der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, kan Naturstyrelsen - uanset bestemmelser om jagttider - give tilladelse til regulering. Det er der nogle muligheder for via § 13 i bekendtgørelsen om vildtskader (nr. 971 af 27/06/2018). Fugle må fx ikke reguleres kun med henvisning til skade på ejendom.

Hvad kan du selv gøre?

Du kan prøve at forebygge, at rågerne får ro til at bygge reder. I den periode, de bygger reder, kan du forsøge at ”stresse” fuglene væk. Det kan du gøre ved at gå rundt i nærheden af deres redetræer og klappe i hænderne eller med grydelåg, så fuglene skræmmes væk.

Hvis du mener, at du har behov for at få reguleret råger på din ejendom, skal du selv søge Naturstyrelsen om lov. I Viborg Kommune skal du kontakte vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen Kronjylland.

Hvad kan kommunen gøre?

Kommunen regulerer råger i flere kommunale parker og skovområder i Viborg By, fx ved Asmild Kirke og i Granada. Her vurderes rågerne at være til så stor gene for naboerne, at regulering er nødvendig. Reguleringen udføres i et samarbejde mellem kommunen og jagtforeningerne. Kommunen sørger for de nødvendige tilladelser ved Naturstyrelsen og Politi, og jægerne står for selve reguleringen. Der bliver årligt skudt ca. 1000 råger i Viborg.

Hvis du er generet af råger, der yngler på et kommunalt areal, er du velkommen til at henvende dig til skov- og landskabsingeniør Rune Schultz, på mailadressen rus@viborg.dk.

Gode links

Sidst opdateret: 11.12.2019