Duer

Tamdue

Læs her, hvad der kan gøres, hvis du oplever problemer med duer

Oplever du problemer?

Duer trives i byer og beboelseskvarterer, hvor de kan være til gene ved at larme, svine, sprede sygdomme og ødelægge bl.a. lofter med deres reder og ekskrementer.  

Hvad siger reglerne?

Der er tre vilde duearter i Danmark – ringduen, tyrkerduen og hulduen. Derudover er der duer, som er forvildede efterkommere af almindelige tamduer, som nedstammer fra den sydeuropæiske klippedue.

Hulduen er totalfredet, mens ringduen og tyrkerduen må jages efter reglerne i jagtlovgivningen. For flokke af ringduer, der gør skader på marker, gælder det derudover, at Naturstyrelsen - uanset bestemmelser om jagttider - kan give tilladelse til regulering. Det er der nogle muligheder for via § 18 i bekendtgørelsen om vildtskader (nr. 971 af 27/06/2018).

Tamduen, som er kilden til de fleste dueproblemer i byer, er undtaget fra almindelige jagtbestemmelser og må aflives året rundt.

Hvad kan du selv gøre?

Langt det mest effektive er at gøre nærmiljøet så ugæstfrit for duerne, at de finder et andet sted at slå sig ned. Det vigtigste er at nægte duerne adgang til lofter, overdækkede terrasser og altaner eller andre højtliggende steder med læ, hvor de ynder at bygge rede.

Med tamduer må du uden nærmere tilladelse ødelægge dens reder og æg eller fange fuglene i fælder. Opsætter du fælder, skal du tilse dem 2 gange om dagen, og hvis der er unger, skal de aflives.

Med ringduer og tyrkerduer er det anderledes. Hvis du har en ejendom i byen, og du mener, at du har behov for at få bortskudt ringduer og tyrkerduer eller få fjernet æg og unger af dem, skal du søge Naturstyrelsen om lov. I Viborg Kommune skal du kontakte vildtkonsulent Sandor Hestbæk Markus, Naturstyrelsen Kronjylland. I praksis er det yderst sjældent, at privatpersoner får tilladelse til bortskydning i byområder.

Hvad kan kommunen gøre?

Viborg Kommune foretager ikke bortskydning af duer i byerne. Men i Viborg Midtby udfører Viborg Kommunes Park og Vejservice bortskydning af tamduer efter reglerne i jagtlovgivningen.

Det er grundejerne selv, der selv skal bestille og betale Park og Vejservice for ydelsen.

Gode links

Sidst opdateret: 11.12.2019