Pulje til oprensning af branddamme o.lign.

Branddam med træ

I 2017 er der i alt 400.000 kr. i puljen til oprensning og forskønnelse af branddamme og gadekær.

Formålet med puljen
Teknisk Udvalg har i årene 2017, 2018 og 2019 afsat midler til oprensning og forskønnelse af branddamme og gadekær i de mindre byer i Viborg Kommune.

I de mindre byer rundt om i kommunen har branddamme og gadekær ofte en central placering, og formålet med puljen er at give mulighed for forskønnelse af disse og deres omgivelser.

Puljen i 2017
Der er afsat i alt 400.000 kr. i puljen i 2017. Hvert projekt kan støttes med max. 75.000 kr. incl. moms.

Hvem kan søge
Puljen kan søges af borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer det aktuelle lokalområde, hvor branddammen/gadekæret er beliggende.

Hvilke projekter kan modtage støtte

  • Oprensning af tilgroede branddamme eller gadekær, hvis det forbedrer naturtilstanden.
  • Forbedring af de rekreative muligheder på arealet omkring branddammen/gadekæret, f.eks. opstilling af borde, bænke, skraldespande, beplantning, infoskilte o.l.
  • Fjernelse af tæt beplantning i tilknytning til branddammen/gadekæret.

Ansøgningsfristen er forlænget
Ansøgningsfristen er forlænget til den 18. september 2017. Ansøger vil snarest efter udløbet af ansøgningsfristen få tilsagn/afslag på ansøgningen.

Ansøgningsskema
Udfyld ansøgningsskemaet som ligger på denne side.

Hvilke projekter kan ikke modtage støtte
På denne side fremgår hvilke projekter, der ikke kan modtage støtte fra puljen.

Kriterier for udbetaling af støtte
På denne side findes kriterierne for udbetaling af støtte til projekter.

Sidst opdateret: 17.11.2017