Udpegningsgrundlag

Her kan du se en liste over habitatområder for 10 dyrearter og 2 plantearter samt fuglebeskyttelsesområder for 10 fuglearter i Viborg Kommune

 

Udpegningsgrundlag ... for habitatområde(r):
Dyrearter (10 i alt):
Kildevælds-vindelsnegl
(Vertigo geyeri)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
> Rosborg Sø
> Bredsgård Sø
Grøn kølleguldsmed
(Ophiogomphus cecilia)

> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
> Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal
> Karup Å

Stor kærguldsmed
(Leucorrhina pectoralis)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
Bæklampret
(Lampetra planeri)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
> Tjele Langsø og Vinge Møllebæk
> Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker
> Rosborg Sø
> Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal
> Karup Å
> Kongenshus Hede
> Hessellund Hede
Flodlampret
(Lampetra fluviatilis)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
> Karup Å
> Kongenshus Hede
Stavsild
(Alosa fallax)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
Stor vandsalamander
(Triturus cristatus cristatus)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
> Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker
> Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal
Damflagermus
(Myotis dasycneme)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
> Tjele Langsø og Vinge Møllebæk
> Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker
> Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal
Odder
(Lutra lutra)

> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
> Tjele Langsø og Vinge Møllebæk
> Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker
> Rosborg Sø
> Bredsgård Sø
> Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal
> Karup Å
> Kongenshus Hede
> Hessellund Hede

Spættet sæl
(Phoca vitulina)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
Planteart(er) (2 i alt):
Blank seglmos
(Drepanocladus vernicosus)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
> Tjele Langsø og Vinge Møllebæk
> Rosborg Sø
> Bredsgård Sø
> Kongenshus Hede
Gul stenbræk
(Saxifraga hirculus)
> Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
> Rosborg Sø
> Bredsgård Sø
Fuglearter (10 i alt): for fuglebeskyttelseområde(r):
Rørdrum > Hjarbæk Fjord og Simested Fjord
Sangsvane > Lovns Bredning
> Hjarbæk Fjord og Simested Fjord
Fiskeørn > Hjarbæk Fjord og Simested Fjord
Plettet rørvagtel > Hjarbæk Fjord og Simested Fjord
Engsnarre > Hjarbæk Fjord og Simested Fjord
Taffeland > Hjarbæk Fjord og Simested Fjord
Troldand > Hjarbæk Fjord og Simested Fjord
Hvinand > Lovns Bredning
> Hjarbæk Fjord og Simested Fjord
Blishøne > Hjarbæk Fjord og Simested Fjord
Sædgås > Tjele Langsø

Se mere om danske arter og naturtyper omfattet af Natura 2000 på siderne fra Miljøstyrelsen her (eksternt link).
Sidst opdateret: 04.10.2017