Naturhandleplaner

Naturperlen Hald Sø i N35

Viborg Kommunes 8 gældende naturhandleplaner

De endelige planer:

Se mere om hele processen herunder.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samlet proces og status for 2. generation af Viborg Kommunes naturhandleplaner:

Staten har igangsat en proces for 2. generation af de såkaldte Natura 2000-planer eller naturplaner - se mere her (eksternt link til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning). Handleplanerne er en kommunal udmøntning af de statslige Natura 2000-planer. Viborg Kommunes otte Natura 2000-handleplaner skulle ifølge Miljømålsloven være godkendt senest den 20. april 2017. Du kan se mere om Natura 2000 i Viborg Kommune her og på landsplan her (eksternt link til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Herunder kan du se hele processen for den politiske behandling af de kommunale handleplaner for Viborg Kommune.

Forslag til de otte handleplaner:

Høringssvar til planforslagene:
Fristen for høringssvar til planforslagene var torsdag den 15. december 2016. Alle høringssvarene kan ses under de enkelte forslag.

Klage over afgørelserne om planforslagene:
Der var mulighed for at klage over afgørelserne om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner. Klagefristen var torsdag den 17. november 2016. Der indkom ingen klager inden fristen.

  • Godkendelse: Blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget på deres møde den 29. september 2016, på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 12. oktober 2016 og på Byrådets møde den 26. oktober 2016.
  • Offentlig høringsperiode (mindst otte uger): Torsdag den 20. oktober - torsdag den 15. december 2016.
  • Miljøvurderinger: Viborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner. Begrundelsen for afgørelserne fremgår af de enkelte planer. Der kunne klages over afgørelserne inden fire uger, dvs. inden torsdag den 17. november 2016. Der indkom ingen klager inden fristen. 
  • Modtagne høringssvar: De modtagne høringssvar til hver enkelt handleplan kan ses under hver handleplan i fanen 'Høringssvar'. Alle bemærkningerne har indgået i Byrådets behandling og godkendelse af de endelige planer. De, der har indsendt høringssvar, har fået individuelle svar tilbage.

De otte godkendte handleplaner inkl. resultatet af den offentlige høring:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se 1. generation af naturplanerne her.

Sidst opdateret: 19.05.2017