LIFE IP Natureman - Landmanden som naturforvalter

Simested Å
Simested Å ligger i LIFE IP projektets område ved Viborg

Viborg Kommune er med i et stort EU-projekt: LIFE IP Natureman, også kaldet Landmanden som naturforvalter. Projektet skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland

Seneste nyt

Det annoncerede informationsmøde tirsdag den 24. marts 2020 om Helhedsplan for et område i Skalsådalen er aflyst/udsat - læs mere her.

Landmanden som naturforvalter

Fakta er, at sjælden og truet lysåben natur i ådale går tabt, hvis ikke områderne bliver græsset eller plejet. Men tit er det dyrt og besværligt, og derfor gror mange naturområder til.

I LIFE IP projektet er der fokus på at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev.

Et af midlerne er at gøre det økonomisk interessant for landmænd at gennemføre naturpleje. Naturarealer kan f.eks. plejes ved afgræsning, eller biomassen kan høstes og bruges i biogasanlæg.

Det er frivilligt for dig, som landmand, at deltage i projektet.

Tilskud til naturarealer i Natura-2000 områder

I efteråret 2018 lancerede Miljøstyrelsen en ny tilskudsordning, hvor første runde er gennemført. Den er målrettet sammenhængende naturarealer i Natura2000-områder, som kan tages permanent ud af drift. Formålet er at beskytte naturarealerne. I Viborg Kommune blev der i 2019 givet tilskud til ca. 65 ha.  Det forventes, at ordningen åbnes igen i efteråret 2020.

Link til støtteordningen.

LIFE IP-projektet tilbyder bidrag til konsulentbistand til udformning af ansøgningerne. Som i 2019 fokuseres hjælpen til de ejendomme, som vurderes at kunne opnå tilsagn jf. ordningens prioriteringskriterier.

Læs hvad i DR.dk nyheder skrev om ordningen.

Læs mere

Projektet i Viborg er en del af et stort EU-projekt, som du kan læse mere om på www.life-natureman.dk
LIFE IP Natureman-projektet har et budget på 130 millioner kroner. Projektet startede 1. januar 2018 og kører til marts 2026.
Se Naturstyrelsens pressemeddelelse her.

Finansiering

Pengene kommer fra EU's LIFE-program, den danske stat, Aage V. Jensens Naturfond, 15. Juni Fonden og de otte kommuner, som er med i projektet.

Logoer for LIFT-IP Natureman

 

Sidst opdateret: 13.03.2020