LIFE IP Natureman - Landmanden som naturforvalter

Simested Å
Simested Å ligger i LIFE IP projektets område ved Viborg

Viborg Kommune er med i et stort EU-projekt: LIFE IP Natureman, også kaldet Landmanden som naturforvalter. Projektet skal sikre værdifuld natur i Himmerland og Midtjylland

Fakta er, at sjælden og truet lysåben natur i ådale går tabt, hvis ikke områderne bliver græsset eller plejet. Men tit er det dyrt og besværligt, og derfor gror mange naturområder til.

Landmanden som naturforvalter

I LIFE IP projektet er der fokus på at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev.

Et af midlerne er, at gøre det økonomisk interessant, med naturarealer i sin landbrugsdrift. Naturarealer i drift, kan f.eks. afgræsses eller høstes mht. biomasse.

Det er frivilligt for dig, som landmand, at deltage i projektet.

Tilskud til naturarealer i Natura-2000 områder

I efteråret 2018 lancerede Miljøstyrelsen en ny tilskudsordning, hvor første runde er gennemført. Den er målrettet sammenhængende naturarealer i Natura2000-områder, som kan tages permanent ud af drift. Formålet er at beskytte naturarealerne. Ordningen åbnes igen i efteråret 2019.

Link til støtteordningen.

LIFE IP-projektet tilbyder gratis konsulentbistand til udformning af ansøgningerne, og har i første runde informeret om dette via breve til de enkelte landmænd. Der har i første runde været en utrolig stor interesse for tilskudsordningen.

Læs hvad i DR.dk nyheder skrev om ordningen.

Læs mere

Projektet i Viborg er en del af et stort EU-projekt, som du kan læse mere om på www.life-natureman.dk
LIFE IP Natureman-projektet fortsætter til 2025 og har et budget på 130 millioner kroner. Pengene kommer fra EU's LIFE-program, staten, Aage V. Jensen Naturfond, 15. Juni Fonden og de otte kommuner, som er med i projektet. Projektet startede 1. januar 2018 og kører til marts 2026.

Se Viborg Kommunes pressemeddelelse her.

Se Naturstyrelsens pressemeddelelse her.

 

Sidst opdateret: 13.12.2018