Forprojekter og realiserede Natura 2000-projekter

På denne side kan du følge med i, hvilke kommunale og private Natura 2000-projekter, der gennemføres i Viborg Kommune.

Projekterne er gennemført med tilskud via NaturErhvervstyrelsen, og det er et krav i tilsagnet, at medfinansieringen bliver offentliggjort - se logo nederst.
Link til kommissionens hjemmeside: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm

Lokalitet: Projekttitel:  Terminer:  Status: Evt. rapporter og skilte:
Karup Ådal - Resen Bækdal Forprojekt:
Hydrologiprojekt Karup Å - Resen
31. juli 2015
(forlænget fra 1. maj 2015)

Forprojekt:
Afgørelse om tilskud modtaget 28. maj 2014.
Afsluttet.

Realiseringsprojekt:
Ikke ansøgt inden fristen 1. september 2017

Simested Ådal Planlægningsprojekt
"Fra Aalestrup til Hjarbæk Fjord - planlægning for en ådal"
15. juli 2015
(forlænget fra 21. december 2014 og 31. marts 2014)

Afgørelse om tilskud modtaget 9. januar 2012.

Afsluttet.

Skals Enge syd for Simested Å Forprojekt og realiseringsprojekt:
Hydrologiprojekt Skals Enge syd for Simested Å

31. december 2012 (forprojekt).

31. juli 2015 
(realiseringsprojekt - forlænget fra 1. maj 2015)

 

 

Forprojekt:
Afgørelse om tilskud til realiseringsprojekt modtaget 16. juni 2014.
Afsluttet.

Realiseringsprojekt:
Opgivet 28. maj 2015 (pga. for store tekniske udfordringer).

Strandenge ved Strandet Forprojekt: Hydrologiprojekt Strandet 1. maj 2015

Afgørelse om tilskud modtaget 28. maj 2014.
Afsluttet.

Realiseringsprojekt:
Ingen aktuelle planer. 

Jordbro Å Forprojekt: Hydrologiprojekt Jordbro Å 1. maj 2015

Forprojekt:
Afgørelse om tilskud modtaget 28. maj 2014.
Afsluttet.

Realiseringsprojekt:
Ikke ansøgt inden fristen 1. september 2017.

Den Danske Naturfond har i juli 2018 givet tilskud til projektet - læs mere her.

Ulbjerg Klint      Miniforprojekt og N2000 ansøgninger   1. december 2014  Forprojekt og hovedprojekt afsluttet. 
Bredsgård Sø Miniforprojekt 1. december 2014 Forprojekt afsluttet.
Simested Ådal Forprojekt:
Hydrologiprojekt Simested Å
14. juni 2014

Forprojekt:
Afsluttet.

Realiseringsprojekt:
Ikke ansøgt inden fristen 1. september 2017.

  • Forprojekt til genskabelse af naturlig hydrologi i våde naturtyper ved Simested Å_samlet rapport (NB pdf 85 MB - 208 sider)
Kvols Hage ved Hjarbæk Fjord Tilskud til hegning 26. november 2012

Afsluttet.


Logo Landdistrikter
Sidst opdateret: 04.07.2019