Hvordan bekæmper jeg kæmpebjørneklo?

Kæmpebjørneklo

Læs her, hvordan kan du bekæmpe kæmpebjørneklo på din egen grund

Der er mange metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo på: Fx rodstikning, slåning, skærmkapning, græsning, sprøjtning, afdækning med plastik og pløjning eller fræsning. Læs mere om metoderne i indsatsplanen..

Hvilken metode, der er bedst, afhænger af bestandens størrelse og voksested. Og husk, at der må ikke anvendes gift i eller nær ved naturarealer uden særskilt tilladelse fra Viborg Kommune.

Her er nogle gode links om bekæmpelse af kæmpebjørneklo:

Hvad skal der til?

For at få succes med bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, er der især tre faktorer i spil:

 1. Planlægning
  Bekæmpelse af bjørneklo foregår over flere år. Derfor er det vigtigt at have en plan. Indsatsen vil være mest krævende de tre første år, hvorefter den gradvis kan mindskes. Valget af metode afhænger af antallet af planter i bestanden. Derfor kan det være nødvendigt at skifte metode undervejs.
 2. Tidlig start
  Hvis man starter bekæmpelsen allerede i marts-april, er planterne små og lette at fjerne. Dermed bliver arbejdet mindre tidskrævende og billigere. På denne tid af året er det desuden passende at have langærmede trøjer og bukser på. På den måde kan man undgå at få plantens ætsende saft på huden.
 3. Vedholdenhed!
  Bekæmpelse af bjørneklo er ofte en årelang kamp. Man får det bedste resultat, når man det første år besøger bestanden med 2-3 ugers mellemrum, hvor man fjerner nyspirede planter. Derefter tilser man arealet hvert år for at sikre, at der ikke vokser nye planter frem.
  Frø fra kæmpebjørneklo kan overleve i jorden i op til 8 år, så det er nødvendigt at vende tilbage i en årrække, før man kan sige, at kæmpebjørneklo er endeligt udryddet.
Sidst opdateret: 03.04.2019