Andre invasive arter, fx store pileurter

Foto af store pileurter

Mange arter er invasive og bør bekæmpes

Miljøstyrelsen har beskrivelser af, hvilke arter der betragtes som invasive, og med råd til, hvordan man bekæmper dem.

Det gælder fx de store pileurter Japansk pileurt og Kæmpe-pileurt og krydsninger mellem dem (eksterne links til Miljøstyrelsen) - læs mere om det her

Viborg Kommune har ingen handlingsplan for bekæmpelse af de store pileurter.

Affald fra dem bør deponeres som småt brandbart og bør pga. spredningsrisiko ikke komposteres.

Sidst opdateret: 30.05.2020