Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo er giftig og en såkaldt invasiv art, så den vil vi gerne af med

Du kan hjælpe os med at bekæmpe den flotte, men uønskede plante. Viborg Kommune gør noget, og du kan også selv gøre noget. 

Fortæl os, hvor der er kæmpebjørneklo!

Du kan hjælpe os med at få et bedre overblik over, hvor der findes kæmpebjørneklo i Viborg Kommune. Du kan fortælle os om forekomster af kæmpebjørneklo på tre forskellige måder:

 1. Download app’en Borger Tip på mobilen.
  Her skal du oprettes med navn og mail, og derefter kan du indtegne observationen på et kort.
  Det er vigtigt, at du er præcis, når du angiver observationen.
  Skriv gerne i kommentarfeltet, hvor stor bestanden er, eller hvor mange hektar den fylder, og vedhæft gerne et billede fra stedet.
 2. Gå ind på kommunens digitale kort og indtegn observationen.
  Det er også her vigtigt, at du er præcis, når du angiver observationen.
  Skriv gerne i kommentarfeltet, hvor stor bestanden er, eller hvor mange hektar den fylder, og vedhæft gerne et billede fra stedet.
 3. Kontakt biolog Anne Trabjerg Kamp på aka@viborg.dk eller 87 87 55 11.

På forhånd tak for din hjælp!

---------------------------------------------------------------------------

Hvis du vil vide mere om bekæmpelse af kæmpebjørneklo:

Hvordan kan du bekæmpe kæmpebjørneklo på din egen grund?

Der er mange metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo på: Fx rodstikning, slåning, skærmkapning, græsning, sprøjtning, afdækning med plastik og pløjning eller fræsning.

Hvilken metode, der er bedst, afhænger af bestandens størrelse og voksested. Og husk, at der må ikke anvendes gift i eller nær ved naturarealer uden særskilt tilladelse fra Viborg Kommune.

Her er nogle gode links om bekæmpelse af kæmpebjørneklo:

Indsats og effekt

For at få succes med bekæmpelsen af kæmpebjørneklo, er der især tre faktorer i spil:

 1. Planlægning
  Bekæmpelse af bjørneklo foregår over flere år. Derfor er det vigtigt at have en plan. Indsatsen vil være mest krævende de tre første år, hvorefter den gradvis kan mindskes. Valget af metode afhænger af antallet af planter i bestanden. Derfor kan det være nødvendigt at skifte metode undervejs.
 2. Tidlig start
  Hvis man starter bekæmpelsen allerede i marts-april, er planterne små og lette at fjerne. Dermed bliver arbejdet mindre tidskrævende og billigere. På denne tid af året er det desuden passende at have langærmede trøjer og bukser på. På den måde kan man undgå at få plantens ætsende saft på huden.
 3. Vedholdenhed!
  Bekæmpelse af bjørneklo er ofte en årelang kamp. Man får det bedste resultat, når man det første år besøger bestanden med 2-3 ugers mellemrum, hvor man fjerner nyspirede planter. Derefter tilser man arealet hvert år for at sikre, at der ikke vokser nye planter frem.
  Frø fra kæmpebjørneklo kan overleve i jorden i op til 8 år, så det er nødvendigt at vende tilbage i en årrække, før man kan sige, at kæmpebjørneklo er endeligt udryddet.

Hvad gør Viborg Kommune lige nu for at bekæmpe kæmpebjørneklo?

Viborg Kommune bekæmper kæmpebjørneklo på kommunale arealer. Desuden har vi siden 2015 bekæmpet en meget stor forekomst i et særligt indsatsområde langs Vindelsbæk og Tange Å.

Indsatsplan på vej

Det er indtil videre op til dig selv at bekæmpe kæmpebjørneklo på din egen grund. For Viborg Kommune har endnu ingen vedtaget indsatsplan mod kæmpebjørneklo.

Vi er ved at lave en indsatsplan, som efter planen træder i kraft i 2018. Når den er vedtaget, skal lodsejere selv bekæmpe kæmpebjørneklo på deres grund.

Næste trin

Viborg Kommune vil fra starten af 2018 udføre førstegangsrydning af kæmpebjørneklo langs udvalgte offentlige vandløb, dvs. 3 gange bekæmpelse og tilsyn i løbet af et år.

Herefter har man pligt til selv at udføre den resterende bekæmpelse, ligesom man selv har pligt til at udføre bekæmpelse langs private vandløb.

Viborg Kommune foretager bekæmpelse i et delområde pr. år. Efter 3 år revideres indsatsplanen, hvor der er mulighed for at sætte ind med kommunal bekæmpelse i flere delområder.

Delområderne er:

 1. Delområde 1 - Vandløbsopland Gudenåen.
  Udover forekomsterne af kæmpebjørneklo i Vindelsbæk og Tange Å, som allerede bekæmpes, er der forekomster i Mammen Bæk, som løber til Nørre Å.
 2. Delområde 2 - Vandløbsopland Simested Å
  Der er er forekomster af kæmpebjørneklo i Hvam Bæk, som løber ud i Simested Å. Ligeledes er der registreret kæmpebjørneklo i den øvre del af Simested Å.
 3. Delområde 3 – Vandløb med udløb i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning
  Der er ikke-kortlagte forekomster af kæmpebjørneklo langs Hjarbæk Fjord og i de mindre vandløb Rind Bæk og Kølsen Møllebæk med udløb i Hjarbæk Fjord. Der er desuden forekomster af kæmpebjørneklo i Gørup Bæk og Strøsand Bæk, som løber ud i Lovns Bredning.

Lodsejere i de tre områder vil blive informeret, inden Viborg Kommune går i gang med bekæmpelsen.

Sidst opdateret: 18.09.2017