Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo

Kæmpebjørneklo er giftig og en såkaldt invasiv art, så den vil vi gerne af med.
Læs her, hvad Kommunen gør i 2019, og hvad du selv skal og kan gøre

Viborg Kommune har vedtaget en indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Læs planen her.

Hvad siger indsatsplanen?

Hele Viborg Kommune er omfattet af indsatsplanen, der har til formål at sikre:
  • at kæmpebjørneklo bekæmpes, så ingen planter sætter frø.

Indsatsplanen beskriver, hvad der skal gøres for at udrydde kæmpebjørneklo fra Viborg Kommune, og hvilke forpligtigelser private og offentlige grundejere har i forbindelse med bekæmpelse af planten.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal være foretaget senest den 1. juli hvert år, indtil bestanden er udryddet.

Planen blev endelig vedtaget af Viborg Byråd den 20. december 2017, og er offentliggjort den 21. december 2017.

Hvad gør Viborg Kommune for at bekæmpe kæmpebjørneklo?

Viborg Kommune bekæmper kæmpebjørneklo på kommunale arealer.

Desuden har vi siden 2015 bekæmpet en meget stor forekomst i et særligt indsatsområde langs Vindelsbæk og Tange Å.

Fra 2018 har vi udført førstegangsrydning af kæmpebjørneklo langs udvalgte offentlige vandløb, dvs. 3 gange bekæmpelse og tilsyn i løbet af et år. 

Lodsejere langs vandløbene har herefter selv haft pligt til at udføre den resterende bekæmpelse, ligesom man selv har pligt til at udføre bekæmpelse langs private vandløb.

Hvad gør Viborg Kommune i 2019?

I 2019 foretager Viborg Kommune bekæmpelse i delområde 3 - se kortet og nærmere beskrivelse af delområderne herunder.

Lodsejere i de tre områder vil blive informeret, inden Viborg Kommune går i gang med bekæmpelsen.

Bjørneklokort 379 

Se stort kort

Hvad sker der i delområderne?

  1. Delområde 1 - Vandløbsopland Gudenåen (lysegrønt).
    Der er forekomster af kæmpebjørneklo i Vindelsbæk og Tange Å, hvor Viborg Kommune har ryddet siden 2015 og fortsat rydder i 2019. Desuden er der kæmpebjørneklo langs Mammen Bæk, som løber til Nørreå, hvor Viborg Kommune foretog førstegangsrydning i 2018.
  2. Delområde 2 - Vandløbsopland Simested Å (lyserødt).
    Der er er forekomster af kæmpebjørneklo i Hvam Bæk, som løber ud i Simested Å. Ligeledes er der registreret kæmpebjørneklo i den øvre del af Simested Å. Her ryddede Viborg Kommune i 2018.
  3. Delområde 3 – Vandløb med udløb i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning (lyseblåt).
    Der er ikke-kortlagte forekomster af kæmpebjørneklo i de offentlige vandløb Gørup Bæk, Ulbjerg Møllebæk og Strøsand Bæk, som løber ud i Lovns Bredning. Der er desuden forekomster af kæmpebjørneklo i Nørre Rind Bæk, Kølsen Møllebæk, Fiskbæk Å og Fiskbæk Møllebæk med udløb i Hjarbæk Fjord. Her rydder Viborg Kommune i 2019.

Efter 3 år revideres indsatsplanen, hvor der er mulighed for at sætte ind med kommunal bekæmpelse i flere delområder.

---------------------------------------------------------------------------------------

Klik her og læs mere om, hvordan du giver os et tip om, hvor der vokser kæmpebjørneklo.

Klik her, hvis du vil vide mere om, hvordan du selv bekæmper kæmpebjørneklo.

Sidst opdateret: 03.04.2019