Fredninger

Hald Sø - et af kommunens store fredede naturområder

Find fredninger og fredningskendelser her

Når et område rummer nogle helt særlige natur- og kulturhistoriske værdier, kan området blive fredet via en kendelse eller en deklaration.
I Viborg Kommune er der en del forholdsvist uspoleret og derfor ret værdifuld natur. Derfor er 39 naturområder (og 64 kirkeomgivelser) i kommunen fredede, i alt ca. 51 km2 ud af ca. 1.414 km2, dvs. ca. 3,6 %.
Se på oversigtskortet herunder hvilke (rød signatur) og klik på kortet for direkte link til Fredninger.dk. for flere detaljer om områderne. Se en liste med stednavnene her.

Oversigtskort over fredninger i Viborg Kommune - klik for link til Fredninger.dk
Oversigtskort over fredninger i Viborg Kommune

Fredninger og fredningskendelser
For alle fredninger ligger der en fredningskendelse fra Fredningsnævnet eller Overfredningsnævnet eller en deklaration. Find alle kendelserne i Viborg Kommune på Fredninger.dk her - vælg 'Viborg Kommune'. Se mere om fredninger i hele landet på siderne fra Miljøstyrelsen her (eksternt link).

Pleje af fredede områder
Kommunen har en særlig ret og en forpligtelse til at pleje de privatejede, fredede områder. Kontakt Kommunen på tlf. 87 87 55 62, hvis du vil vide mere.

Fredede områder som seværdigheder
Mange af naturområderne er fredede af hensyn til, at de vilde planter og dyr skal have plads, ro og fred.
Men flere af områderne er også fredede, for at du som besøgende har mulighed for at nyde landskabet og få gode naturoplevelser i dem. Dvs. at de samtidigt er gode udflugtsområder eller ligefrem seværdigheder. Se her nogle af de bedste.

Fredet, beskyttet eller udpeget?
Der er forskel på, om:
- et område er fredet (med en kendelse - se ovenfor), eller
- om det ligger inden for en beskyttelseslinje, eller
- om området er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven se mere om det her, eller
- om det er udpeget som et såkaldt Natura 2000-område (fuglebeskyttelsesområde eller habitatområde) - se mere om det her.

Desuden kan enkelte arter af planter eller dyr være fredede efter en bekendtgørelse (eksternt link til bekendtgørelsen).

Endelig er mange punkter i landskabet, nemlig fortidsminder som fx gravhøje, fredede - se mere på Slots- og Kulturstyrelsens sider her og Fund og Fortidsminder her. Find fx listerne med alle de beskyttede fortidsminder i Viborg Kommune her og her.

Sidst opdateret: 01.03.2019