2020

Det Grønne Råd for Viborg Kommune 2020

Mødeplan for 2020:

Følgende datoer er lagt fast jf. Byrådets mødeplan:

 • Onsdag den 4. marts 2020 kl. 15-17: Fælles møde med Klima- og Miljøudvalget.
 • Onsdag den 13. maj 2020 kl. 15-17: Ordinært møde.
 • Tirsdag den 8. september 2020:
  • Kl. 10.30-12.00: Ordinært møde.
  • Kl. 12.00-17.00:  Fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget. Tema: Grønt Danmarkskort.
 • Onsdag den 2. december 2020 kl. 15-17: Ordinært møde.

_________________________________________________________________________

Dagsorden til næste møde (fælles møde med Klima- og Miljøudvalget)

Tid: Onsdag den 4. marts 2020 kl. 15-17

Sted: Viborg Rådhus, mødelokale M5 på 5. sal

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Fremlæggelse af rapport om hættemågekoloni i Søndre Mose, Viborg v. naboerne.
 3. Opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder status for Grønt Danmarkskort, problemarter og evaluering af ”Viborg-natur-aften” torsdag den 20. februar 20209 (se invitation).
 4. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 5. Eventuelt og næste møde.
Sidst opdateret: 21.02.2020