Naturvandring for det Grønne Råd for Viborg Kommune m.fl. på Hostrup Hovedgaard

Kort over Hostrup Hovedgård
Kort over Hostrup Hovedgaard

Alle medlemmer og suppleanter af det Grønne Råd for Viborg Kommune er indbudt til naturvandring på Hostrup Hovedgaard. Turen er åben for alle, og alle inviterede er opfordret til at sende invitationen herunder videre i deres netværker.

Mandag den 24. juni 2019 kl. 19.00 – 21.

Naturvandring på Hostrup Hovedgaard i Vestsalling - hvad kan man som landmand for relativt få midler gøre for naturen på sin ejendom?

 

Medlem af det Grønne Råd for Viborg Kommune for Landboorganisationerne Anders Ahrenfeldt driver Hostrup Hovedgaard i Vestsalling.

Ejendommen er på ca. 200 ha og ligger i et meget naturskønt område i habitatområde H32 og i Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig - se folder over ejendommen her.

 

Anders har lavet mange tiltag for naturen og friluftslivet på ejendommen.

Blandt andet får han tilskud til at drive en stor del af ejendommen ekstensivt med afgræsning med heste og køer, ligesom han har lavet forskellige småbiotoper for plante- og dyrelivet og faciliteter for friluftslivet.

På en vandretur ser og hører vi om de nogle af forskellige tiltag: Hestegræssede strandoverdrev, vandhuller til strandtudsen og fristed til odderen ved vigen, kreaturgræssede rigkær og kildeområder, urørte skovpartier, en hejrekoloni, publikumsfaciliteter i forbindelse med naturparken m.m..

Undervejs og efter vandreturen drøfter vi tiltagene, som forhåbentligt kan virke som gensidig inspiration til anlæg og drift af tiltag for naturen og friluftslivet på landbrugsejendomme, fx i en naturpark.

Efter turen samles vi i hovedbygningen, hvor der serveres kaffe og kage til de tilmeldte.

 

Mødested: Hostrup Hovedgård i Vestsalling, Hostrupvej 41, 7860 Spøttrup.

Turledere: Lodsejer Anders Ahrenfeldt, naturvejleder Jann Ribergaard, Viborg Kommune og projektleder for naturparken Anne Navrbjerg, Skive Kommune.

Inviterede: Medlemmer og suppleanter af det Grønne Råd for Viborg Kommune og medlemmer af Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg. NB: Turen er åben for alle, og alle inviterede opfordres til at sende invitationen videre i deres netværker.

Tilmelding: Ved accept af denne kalenderinvitation senest mandag den 17. juni.

Forplejning: Der serveres kaffe/kage og øl/vand til de tilmeldte efter turen.

Arrangør: Det Grønne Råd for Viborg Kommune.

 

Sidst opdateret: 14.05.2019