2017

Det Grønne Råd for Viborg Kommune 2017

Mødeplan for 2017:

Følgende datoer er fastlagt jf. Byrådets mødeplan:

 • Fælles møde med Klima- og Miljøudvalget (KMU) i februar: Onsdag den 22. februar 2017 kl. 15.00-17 (Byrådsmøde 17-20).
 • Møde i maj: Onsdag den 10. maj 2017 kl. 15.00-17.
 • Møde og fælles besigtigelsestur med KMU i september: Mandag den 11. september 2017 kl. 10.30-12 + 12.00-17.
 • Møde i december: Onsdag den 6. december 2017 kl. 15.00-17.

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat af seneste møde:

Oplæg på mødet:

Dagsorden:

 

Tid: Onsdag den 6. december 2017 kl. 15.00-17.

Sted: Mødelokale M5 på 5. sal på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

 1. Godkendelse af dagsorden.

 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder aktuel status for Viborg Naturpark.
 3. Orientering om status for konstituering efter kommunalvalget.
 4. Drøftelse af anbefalinger til det Grønne Råds forretningsorden i den nye byrådsperiode.
 5. Orientering om våndrådene.
 6. Orientering om lokale naturråd.
 7. Drøftelse af udkast til ’Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2018-2021’ – bilaget 'Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2018-2021 - udkast pr. 29.11.2017'.
 8. Orientering om indsats til oprensning og forskønnelse af branddamme og gadekær (punkt ønsket af VIBORGegnens Erhvervsråd).
 9. Orientering om motocrossbane på Bjerring Hede.
 10. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 11. Eventuelt og næste møde.

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat:

Oplæg på mødet:

Dagsorden:

Tid: Mandag den 11. september 2017 kl. 10.30-12:

Sted: Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7,  8850 Bjerringbro, mødelokale 6:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Evt. opfølgning på referatet fra seneste møde, herunder status for Viborg Naturpark, for lokale naturråd og Grønt Danmarkskort.
 3. Status på vandrådsarbejdet.
 4. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 5. Eventuelt og næste møde.

Program for den fælles besigtigelsesture mellem Rådet og Klima- og Miljøudvalget kl. 12.00-17:

Kl. 12.00: Mødested: Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7,  8850 Bjerringbro: Fælles frokost mellem DGR og KMU.
Kl. 12.30: Fælles besigtigelsestur – se ruteplan:
- Gåtur til Bjerringbro Kano- og Teltplads, Gudenåvej 4, 8850 Bjerringbro, herunder med oplæg om af drøftelse af kombineret klimasikrings- og faunapassageprojekt Bjerring Mølle, Møllebæk-broen/”8-tallet”, klimasikring, Trækstien og den nye kanoophalerplads m.m. (1 km).
Ca. kl. 13: Bjerringbro Kano- og Teltplads: Udlevering af MTB.
- Cykeltur mød øst ad Busbjergvej.
- Undervejs oplæg om og drøftelse af trafik, Kjællinghøl-broen, jernalderbopladsen og tunnel.
Ca. kl. 14: Jægerhytten/Naturskolen: Kaffe og kage. Cykelturens længde hertil 5,5 km.
Ca. 15.30: Hjemtur – tre alternativer 4-5 km – se ruteplanen.
- Primær tur (lidt kuperet hjemtur 5 km, i alt 10,5 km): Oplæg og drøftelse ved Hjermind Skov (MTB), Vandværksskoven (MTB), Hindbærkrattet (sti/vej/planlægning) og langs Hjermind Krat (rekreative anlæg) til Bjerringbro Idrætspark.
- Alternativ hjemtur 1 (jævn 4,5 km, i alt 10 km): Retur ad Kjællinghøl-ruten til Sol- og Vandtrappen (rekreative anlæg) og videre til Bjerringbro Idrætspark.
- Alternativ hjemtur 2 (ad hovedvej 4 km, i alt 9,5 km): Retur ad Ulstrupvej, Poul Due Jensens Vej og Nordre Ringvej til Bjerringbro Idrætspark (ingen oplæg).
Senest kl. 17:00: Bjerringbro Idrætspark: Afslutning og aflevering af cykler.

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat:

Oplæg på mødet:

Dagsorden:

Tid: Onsdag den 10. maj 2017 kl. 15.00-17.

Sted: Mødelokale M5 på 5. sal på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Evt. opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Orientering fra forvaltningen om status for Viborg Naturpark (punkt ønsket af Dansk Skovforening).
 4. Redegørelse for og drøftelse af planerne om 100 km mountainbikespor i Viborg Kommune (punkt ønsket af Danmarks Naturfredningsforening – se vedhæftede forslag om punkt).
 5. ”Sædgåsen - en velkommen vintergæst?” Oplæg til drøftelse fra Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland.
 6. Kort orientering fra forvaltningen om lokale naturråd og Grønt Danmarkskort.
 7. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 8. Eventuelt og næste møde.

-----------------------------------------------------------------------------------

Referat:

Oplæg på mødet:

Dagsorden: 

Tid: Onsdag den 22. februar 2017 kl. 15.00-17

Sted: Mødelokale M1.4 på 1. sal på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg 

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Evt. opfølgning på referatet fra seneste møde.
 3. Planerne om Grønt Danmarkskort – orientering v. forvaltningen og drøftelse.
 4. Vandråd - orientering v. forvaltningen og Jørgen Buch fra Danmarks Sportsfiskerforbund og drøftelse (aftalt på seneste møde).
 5. Klimatilpasningplanen – fortsat orientering v. forvaltningen og drøftelse (aftalt på seneste møde).
 6. Oplæg om cykelturisme og mountainbike v. Jeppe Bo Nielsen, Turistforeningen for Viborg og Omegn (aftalt på seneste møde).
 7. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 8. Eventuelt og næste møde. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2017-2020 godkendt

Klima- og Miljøudvalget har på deres møde den 26. januar 2017 godkendt 'Administrationsgrundlag for naturindsatsen 2017-2020', som Rådet behandlede på mødet den 6. december. Se bilaget i den grå boks. 

Sidst opdateret: 26.01.2018