2014

Det Grønne Råd for Viborg Kommune 2014

Referat af seneste møde:

Dagsorden:

Tid: Onsdag den 3. december 2014 kl. 15.00 - ca. 17

Sted: Mødelokale M1.4 på 1. sal på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg.

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Opfølgning på referatet fra seneste møde - herunder nærmere drøftelse af indhold af og status for Viborg Naturpark (ønsket af Dansk Skovforening).
 3. Anmodning om ny udtalelse fra det Grønne Råd om ny projektbeskrivelse og nyt budget for Grønt partnerskab "Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg" (3 bilag).
 4. Drøftelse af UDKAST til Handlingsplan for natur- og parkprojekter 2015 (2 bilag vedhæftet) - herunder kort oplæg ved dansk Sportsfiskerforbund om ansøgningsprocedure ved vandløbsrestaurering og Viborg Kommunes holdning til sandfang.
 5. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 6. Oplæg til mødeplan for 2015.
 7. Eventuelt og næste møde.

Bilag til dagsordenen:

---------------------------------------------------------------

Referat af seneste møde:

Se artikel om besigtigelsesturen fra Viborg Stifts Folkeblad (kræver abonnement).

Dagsorden:

Onsdag den 10. september 2014 kl. 10.30-12 med efterfølgende fælles frokost og besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget 12-17.

Mødet:

Tid: Onsdag den 10. september 2014 kl. 10.30 - 12.00.

Sted: Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Evt. ny konstituering af det Grønne Råd.
 3. Opfølgning på referatet fra seneste møde.
 4. Orientering om Klima- og Miljøudvalgets behandling af forslag til vandløbsindsatser i oplandet til Randers Fjord v. forvaltningen.
 5. Orientering om status for opdateringen af § 3-registreringen i Viborg Kommune v. forvaltningen.
 6. Anmodning om udtalelse fra det Grønne Råd om Grønt partnerskab - Trækstien ved Bjerringbro (bilag vedhæftet).
 7. Kort orientering om status for Viborg Naturpark v. forvaltningen.
 8. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 9. Eventuelt.

Fælles besigtigelsestur mellem det Grønne Råd og Klima- og Miljøudvalget:

Tid: Onsdag den 10. september 2014 kl. 12.00 – senest 17.00. 

Steder: Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg og Viborgs sydøstlige opland. 

Tema: Cykel- og debattur om natur- og friluftsplaner og -projekter omkring Viborg By og Viborg-Søerne - se ruteforslag.

Kl. 12:00: Borgerhuset Stationen: Fælles frokost mellem Rådet, Udvalget og oplægsholdere.

Kl. 12:30: Borgerhuset Stationen: Oplæg og evt. cykeludlevering/klargøring, start på cykeltur v. biolog/naturformidler Jann Ribergaard, Miljø & Teknik, Natur og Vand.  

Ca. 12:55: Borgvold: Natur- og Parkpolitikken og -Planen. Oplæg v. projektleder Jann Ribergaard og landskabsarkitekt Lotte Kunstmann, Miljø & Teknik, Natur og Vand.

Ca. 13:20: Sønæs: Et nytænkende rekreativt område med indpasning af en rensedam til regnvand. Oplæg v. projektleder Lotte Kunstmann og idrætskonsulent Teresa Egballe, Kultur Service & Events.

Ca. 13:40: Øster Teglgårdsvej: Planlægning for parkbebyggelse ved Søndersø. Oplæg v. arkitekt Anette Vinther, Teknik & Miljø, Plan.

Ca. 14:00: Strandparken: Planlægning for Viborg Søerne. Oplæg v. Jann Ribergaard.

Ca. 14:20: Søndre Mose: Viborg Naturpark , Bynære Landskaber og Arnbjerg: Oplæg v. projektleder og stabsmedarbejder/biolog Hanne Døssing Hornum, Miljø og Teknik, Sekretariat og Facility Management, landskabsarkitekt Birgitte Strunge, Teknik & Miljø, Plan og Anette Vinther.

Ca. 14:45: Forstbotanisk Have: Renoverings- og formidlingsprojekt. Oplæg v. projektleder og forstkandidat Carsten Funch Madsen, Teknik & Miljø, Natur og Vand og Jann Ribergaard, herunder kaffepause.

Ca. 15:35: Nordisk Park: White Water Viborg - planlægning for en kunstig bane til kajakrafting. Oplæg v. Anette Vinther.

Ca. 16:00 (senest kl. 17.00): Borgerhuset Stationen: Hjemkomst, evt. cykelaflevering og tak for i dag! 

---------------------------------------------------------------

Referat af konstituerende møde:

Referat af møde tirsdag den 27. maj 2014.

Dagsorden for mødet:

Tid: Tirsdag den 27. maj kl. 16.00-18 Foreløbig dagsorden:
 1. Præsentationsrunde og konstituering af Rådet.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Godkendelse/opfølgning af referatet fra seneste møde.
 4. Anmodning om udtalelse fra det Grønne Råd om Grønt partnerskab "Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer på Klostermarken i Viborg" (bilag vedhæftet).
 5. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 6. Oplæg til mødeplan for 2014.
 7. Eventuelt og næste møde.

Bilag til dagsordenen:

---------------------------------------------------------------

Sidst opdateret: 07.12.2016