2013

Det Grønne Råd for Viborg Kommune 2013

Dagsorden og referat fra seneste møde

Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.00 - ca. 17.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse/opfølgning af referatet fra seneste møde.
 3. Kort orientering om status for sagen om Dalgas Bro over Jordbro Å (punkt ønsket af Danmarks Naturfredningsforening)
 4. Drøftelse af Handlingsplan for natur- og park-projekter 2014 (2 bilag - se herunder).
 5. Orientering fra forvaltningen om og drøftelse af principper for sejlads på vandløb og søer i Viborg Kommune, herunder konkret om udlejningssejlads på Skals Å, Simested Å og Fiskbæk Å (punkt ønsket af Danmarks Sportsfiskerforbund)
 6. Kort orientering om projekt OplevGudenaa GudenåStierne.
 7. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 8. Oplæg til mødeplan for 2014.
 9. Eventuelt og næste møde.

Bilag til dagsordenen:

Referat:

Bilag til referatet:

---------------------------------------------------------------

Dagsordener og referater fra tidligere møder: 

Onsdag den 25. september 2013 kl. 10.30-12.00 med efterfølgende fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget kl. 12 - ca. 17. 

Dagsorden for mødet:

 1. Godkendelse af dagsorden.
 2. Godkendelse/opfølgning af referatet  fra seneste møde.
 3. Orientering om vandplaner i høring, især ændringer for Viborg Kommune i forhold til de første udgaver (punkt ønskes af Danmarks Naturfredningsforening).
 4. Orientering om Viborg Kommunes indstilling til lovforslaget om Tangeloven (punkt ønskes af Danmarks Naturfredningsforening).
 5. Orientering om administrationspraksis for nye og eksisterende virksomheder i det åbne land (udsat fra seneste møde).
 6. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 7. Eventuelt og næste møde.

Fælles besigtigelsestur mellem det Grønne Råd og Klima- og Miljøudvalget:

Program:
Kl. 12.00. Kantinen i rådhuset: Fælles frokost for det Grønne Råd og Klima- og Miljøudvalget, herunder introduktion til besigtigelsesturen.  
Kl. 12.30. Busafgang fra Prinsens Alle 5.  
Ca. 12.45. Nørremøllevej 120, 8800 Viborg: Fremvisning af det realiserede vådområdeprojekt Nørremølle Enge v. biolog og naturformidler Jann Ribergaard m.fl. (lille gåtur på 1,8 km).
Ca. 14.30. Kølsen Mølle, Kølsenvej 48, 8831 Løgstrup: Orientering om naturgenopretning/omløbsprojekt v. jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen. 
Ca. 15.00. Kaffepause.
Ca. 15.30.  Grødeoptagningspladsen ved Skals Å (nord for Løgstørvej 44, 8831 Løgstrup): Orientering om det statslige vådområdeprojekt ‘Skals Enge’ v. forstfuldmægtig Karen Poulsen, Naturstyrelsen Himmerland (lille gåtur).
Ca. 16.00. Simested Å ved Ugelrisvej 4, 8832 Skals: Drøftelse af oprensningen af Simested Å v. jordbrugsteknolog Morten Fischer Jørgensen (lille gåtur til åen). 

Referat:

Bilag til referatet:

--------------------------------------------------------------- 

Onsdag den 8. maj 2013 kl. 15.00 - ca. 17

Dagsorden:

 1. Godkendelse/opfølgning af referatet fra seneste møde.
 2. Opfølgning fra seneste møde: Orientering om administrationspraksis for nye og eksisterende virksomheder i det åbne land.
 3. Orientering om opdatering af §3 områder i Viborg Kommune (punkt ønsket af Danmarks Naturfredningsforening).
 4. Oplæg og drøftelse om vådområder og smoltdødelighed (punkt ønsket af Danmarks Sportsfiskerforbund).
 5. Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget.
 6. Eventuelt.  

Referat:

Bilag til referatet:

Sidst opdateret: 20.09.2015