Det Grønne Råd

Det Grønne Råd og Klima- og Miljøudvalget på fælles besigtigelsestur 25. september 2018
Det Grønne Råd og Klima- og Miljøudvalget på fælles besigtigelsestur 25. september 2018

Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Viborg Byråd. Via dialog og samarbejde er Det Grønne Råd med til at sikre, at naturen, de grønne områder og friluftslivet beskyttes og udvikles

Ny forretningsorden (pdf) - godkendt af Byrådet på mødet den 21. februar 2018

Medlemmer og suppleanter pr. 29.01.2019 (pdf)

Mødeplan, dagsordener, referater og bilag:

  • 2019 (se tidligere referater i menuen).

Ifølge den seneste Naturbeskyttelseslov er det frivilligt for kommunerne, om de vil oprette Grønne Råd.
Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune besluttede i efteråret 2006, at der skulle oprettes et Grønt Råd for Viborg Kommune - se udvalgsbeslutning.

Sidst opdateret: 01.03.2019