Det Grønne Råd

Det Grønne Råd på besigtigelsesstur

Det Grønne Råd er et rådgivende forum for Viborg Byråd. Via dialog og samarbejde er Det Grønne Råd med til at sikre, at naturen, de grønne områder og friluftslivet beskyttes og udvikles

Forretningsorden (pdf)

Medlemmer og suppleanter pr. 02.05.2017 (pdf)

Mødeplan, dagsordener, referater og bilag:

Ifølge den seneste Naturbeskyttelseslov er det frivilligt for kommunerne, om de vil oprette Grønne Råd.
Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune besluttede i efteråret 2006, at der skulle oprettes et Grønt Råd for Viborg Kommune - se udvalgsbeslutning.

Sidst opdateret: 27.06.2017