Genopdyrkningsret

Med en anmeldelse til kommunen er det er muligt at bevare genopdyrkningsretten på et areal, der ligges hen i "naturtilstand"

Genopdyrkningsretten
Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i ”naturtilstand” og samtidig at bevare genopdyrkningsretten, skal du anmelde det til kommunen. Med en anmeldelse kan du bevare retten til at genopdyrke jorden, selv om arealets natur med tiden udvikler sig til at opfylde betingelserne for beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven.
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der i dag er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

Områder omfattet af Naturbeskyttelsesloven
Se om dit areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven her på Danmarks Arealinformation under Danmarks Miljøportal - søg på din matrikel og sæt flueben i "Naturbeskyttelse".

Anmeldelse til kommunen
Du behøver ikke (gen)anmelde dit areal, hvis du har fået det godkendt inden for de senere år, fx af Viborg Kommune.
 
Find anmeldeskema og flere oplysninger på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside.

Viborg Kommune har fire uger til at svare tilbage.

Kontakt dit planteavlskontor eller Viborg Kommune, hvis du vil vide mere om ordningen.
 

Sidst opdateret: 21.12.2017