Besigtigelser af naturarealer

Klip fra Miljøportalen

Kommunens medarbejdere kommer i maj-oktober 2020 rundt i hele kommunen for at kortlægge beskyttet natur og bedømme de beskyttede arealers naturtilstand.

Der er tale om rutinearbejde, og oftest er der ikke behov for supplerende oplysninger eller hjælp fra lodsejeren, og derfor kontaktes hver enkelt lodsejer som udgangspunkt ikke på forhånd.

Sidst opdateret: 16.06.2020