Besigtigelser af naturarealer

Klip fra Miljøportalen

Kommunens medarbejdere tager i denne tid rundt i hele kommunen for at kortlægge beskyttet natur og bedømme de beskyttede arealers naturtilstand. Der er tale om rutinearbejde og oftest er der ikke behov for supplerende oplysninger eller hjælp fra lodsejeren, og derfor kontaktes hver enkelt lodsejer som udgangspunkt ikke på forhånd.

Sidst opdateret: 01.08.2019