Mose, hede og andre arealer

Kobjælde fra Ulbjerg Klint

Beskyttelse af naturen i henhold til Naturbeskyttelsesloven

Beskyttelse af naturen
Beskyttelsen af naturen og landskabet er reguleret af bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. Desuden gælder reglerne for international beskyttelse.

Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelseslovens §3 har til formål at beskytte dyr og planter samt deres levesteder. Loven regulerer derudover landskabelige værdier, kulturhistoriske værdier og befolkningens adgang til at færdes i naturen.

Arealer omfattet af Naturbeskyttelsesloven, er bl.a.:

  • Søer
  • Moser
  • Heder
  • Overdrev
  • Enge
  • Vandløb
Sidst opdateret: 26.06.2018