Specielt for virksomheder

Hvad skal virksomheder være opmærksomme på ? 

I de fleste nyere erhvervsområder er spildevandet separeret - dvs. der findes to rørsystemer; et til regnvand og et til spildevand. Det til regnvand løber direkte ud til vandmiljøet.

Fokus på udendørs aktiviteter

Som virksomhed er det vigtigt, at de aktiviteter, der kan give spildevand, foregår på et areal, der er tilsluttet spildevandsledningen. Det gælder al form for vask med sæbe eller lignende men også vask af biler, hvor der kan afskylles olierester.

Oplag af kemikalier kan også udgøre en risiko ved spild eller udslip. De bør enten flyttes væk fra regnvandsriste eller stå på et areal med fald væk fra regnvandsriste således at evt. spild kan opsamles.

Følgende spørgsmål kan være relevante for virksomheder. Måske giver det anledning til, at rutiner eller indretning skal ændres:

  • Foregår der udendørs opbevaring/håndtering af kemikalier?

  • Foregår der udendørs vask/vaskeplads? Skal jeg søge om tilslutningstilladelse til spildevandsledningen ?
  • Er der væsentlige pletter på belægninger/ jord?

  • Er der procedure for spild og er der afspærringsmateriel?

  • Er belægningen i orden og uden revner?

  • Foretages der bejdsning (metalvirksomheder)?

  • Kan regnvandsriste forveksles med kloak?

  • Er der basis for, at virksomheden foretager ændringer i indretninger eller i arbejdsgange?

 

Sidst opdateret: 19.09.2017