Fyr fornuftigt i din brændeovn

Fyr fornuftig i din brændeovn

Få svar på konkrete spørgsmål
Hvert år modtager Viborg Kommune en række klager over røg fra brændeovne. Generne kan ofte undgås, hvis optændingen sker korrekt, og der kun anvendes rent tørt træ.
Kommunens medarbejdere tilbyder konkrete råd til, hvordan du kan mindske røgudvikling, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du vil købe en ny brændeovn.

Fakta om brug af brændeovne
• Ny viden viser, at du kan fjerne op til 80 % af partiklerne fra din brændeovn, hvis du tænder op på en ny måde.
• Det er ulovligt at fyre med affaldstræ, reklamer eller lignende. Desuden skal træet være tørt, da vådt træ ryger for meget

Du kan også læse mere på Miljøstyrelsens brændefyringsportal.
Flere oplysninger hos Birthe Eriksen, Virksomhedsmiljø, 87875605, bie@viborg.dk

Sidst opdateret: 25.05.2016