Miljø

På de nedenstående sider kan du som borger finde svar på spørgsmål om, hvad du skal gøre, hvis du opdager en jordforurening, hvis du vil flytte jord fra din matrikel eller vil vide mere om, hvordan du som borger kan fyre fornuftigt i din brændeovn.

Hvis du bruger svømmehallerne eller er nabo til en virksomhed, kan det måske være interessant for dig at vide, hvordan de er regulerede i forhold til miljølovgivningen.

Endelig, hvis du er interesseret i at vide, hvad Viborg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning diskuterer med de grønne organisationer og erhverv, kan du læse mere under "Det Grønne Råd".

 

 

Sidst opdateret: 22.07.2017