Projekter

Igangværende projekter

sØnæs:

Viborg Kommune og Energi Viborg Spildevand A/S samarbejder om at skabe et nytænkende og spændende område på sØnæs

Der skal etableres en rensedam på arealet med det formål at skabe et bedre miljø i Søndersø. Området skal desuden aftage regn- og overfladevand fra hele den vestlige bydel. Og endelig er det hensigten, at arealet skal tilbyde nye og rekreative aktiviteter, som kobler sig til vand- og parkliv.

Sidst opdateret: 08.05.2014