Regnvandsbeholder

Opsamling af regnvand i beholdere/tønder er den
mest almindelige måde at bruge regnvand på.
Vandet bruges til havevanding, bilvask mv.

Regnvandsbeholderne skal være så store som muligt. fx 2-4 m3
De skal anbringes, så overbelastning ikke skader murværk eller fundament.

Fordele:

  • regnvand kan bruges uanset vandkvaliteten
  • Erstatter drikkevand
  • Nemt og billigt at installere og vedligeholde
  • Overløb ledes normalt ikke til kloak men til nedsivning

Ulemper:

  • Der sker ingen rensning af vandet
  • Pollen og blade kan give dårlig vandkvalitet, lugt og forekomst af myggelarver
  • Solvarme giver høj vandtemperatur og dermed dårlig vandkvalitet

Vedligeholdelse:

  • Beholderne tømmes og renses med mellemrum (når vandet lugter eller er meget misfarvet)
  • Beholderne tømmes før frostperioder
  • Rensning af tagrender og nedløbsrør
Sidst opdateret: 17.01.2018