Grønne tage

Grønne tage er tage med forskellige former for beplantning.
Grønne tage består af flere lag. Under vækstlaget ligger drænlag, isolering, dampspærre mv. Grønne tage er beregnet til at fordampe/reducere/ forsinke nedbøren.

Grønne tage skal kunne opmagasinere og tilbageholde regnvandet
Tagkonstruktionen skal kunne bære bevoksningen og hele den opmagasinerende vandmængde
Skal dimensioneres efter leverandørens anvisninger
Der bør være flere afløb fra taget for at minimere risikoen ved tilstopning
Der skal anvendes det rigtige jordmedium og den rigtige bevoksning

Fordele:

 • Er god til at fjerne byskabte forureninger (partikler/støv)fra regnvandet
 • Kan anvendes i tæt bebyggelse
 • Kan anvendes i eksisterende bebyggelse
 • Er økologisk, æstetisk og gør bybilledet grønt
 • Der er intet arealbehov
 • Isolerer
 • Øger luftfugtigheden i byer
 • Beskytter tagbelægningen
 • Er lydabsorberende

Ulemper:

 • Prisen er dyr sammenlignet med normale tage
 • Er ikke egnet til stejle tage (mere end 15-20°)
 • Kræver vedligeholdelse
 • Giver store skader, hvis membranen bliver utæt
 • Kan blive meget tunge i våd tilstand, så tagkonstruktionen skal kunne holde til dette 

Vedligeholdelse:

 • Skal vandes under etablering og i meget tørre perioder
 • Skal efterses for bare pletter og efterplantes
 • Affald skal fjernes (afhængig af placering og brug)
 • Inspektion og rensning af tagrender og nedløbsbrønde


Sidst opdateret: 25.01.2017