Nedsivning på grønne arealer

Ved nedsivning på grønne arealer løber vandet direkte ud på den grønne overflade og siver ned. Det er som regel græsarealer, men andre typer af bevoksning (som ved grønne tage) kan anvendes. 
 
Grønne arealer anvendes til forsinkelse, nedsivning og rensning af regnvand.

Fordele:

 • Velegnet til at aftage vand fra store befæstede arealer
 • Fremmer fordampning og infiltration
 • Let og billigt at udføre
 • Giver god forbehandling/rensning af vandet
 • Kan let passes ind i landskabet og kan laves æstetisk

Ulemper:

 • Kræver store arealer
 • Uegnet ved stejlt terræn
 • Ikke velegnet til særlig forurenet regnvand, og hvor der risiko for forurening af grundvand med
 • mindre nedsivning forhindres 

Vedligeholdelse:

 • Fjernelse af affald
 • Græsslåning og fjernelse af det slåede græs
 • Reparation af eroderede eller skadede områder
 • Fjernelse af aflejringer ved indløb og udløb/overløb
Sidst opdateret: 25.01.2017