Grøfter

Grøfter kan være traditionelle græsklædte grøfter eller grøfter fyldt med et permeabelt materiale. Grøfter opmagasinerer vandet ind til det enten bortledes eller nedsives. Afstrømningen fra de tilstødende arealer løber ned i grøften og bortledes. Grøfter kan evt. være forsynet med et drænrør i bunden. Grøfter kan bruges til at filtrere regnvandsafstrømningen inden det ledes til en anden LAR-komponent.

Fordele:

  • Giver en betydelig reduktion af afstrømningen både max flow og volumen
  • Kan fjerne en del forurening enten via græsset eller via filtrering i det permeable materiale
  • Kan indarbejdes i landskabet og er velegnede ved vejsider

Ulemper:

  • Det er vanskeligt at registrere tilstopninger eller forurening i det permeable fyld
  • Dyrt at udskifte tilstoppet filtermateriale
  • Fylder meget i byområder 

Vedligeholdelse:

  • Regelmæssig inspektion for et se efter tegn på tilstopning i grøfter med fyld
  • Græsslåning eller beskæring af beplantning
  • Fjernelse af affald


Sidst opdateret: 25.01.2017