Gennemtrængelige belægninger

Gennemtrængelige belægninger er belægninger, der lader afstrømningen sive ned gennem belægningen. Det kan være fliser med brede fuger, græsarmeringssten eller andet.
Permeable belægninger kan i princippet anvendes på alle typer af arealer fx veje, stier, p-pladser, indkørsler, opholdsarealer mv.

Belægningen og underbygningen skal dimensioneres for den aktuelle trafikbelastning

Fordele:

 • Nedsivning gennem græs giver en effektiv fjernelse af byforureninger
 • En betragtelig reduktion i volumen og max-flow
 • Velegnet til tæt bebyggede områder
 • Kan anvendes i eksisterende områder
 • Ikke ekstra krav til areal
 • Lille vedligeholdelse
 • Det er ikke nødvendigt at anlægge et afløbssystem
 • God accept i kommuner

Ulemper:

 • Kan ikke anvendes, hvor der er risiko for meget sediment, der kan løbe ned i belægninger.
 • Kan kun anvendes ved veje med lille trafikbelastning, små akseltryk og lav hastighed (mindre end 30 km/t)
 • Risiko for tilstopning og ukrudtsvækst ved dårlig vedligeholdelse 
   

Vedligeholdelse:

 • Jævnlig fejning eller anden rengøring
 • Evt. ukrudtsbekæmpelse
Sidst opdateret: 25.01.2017