Trug

Trug er brede eller smalle kanaler/fordybninger dækket med græs eller anden bevoksning. De er beregnet til at aflede og/eller opmagasinere afstrømningen. Vandet kan nedsives, hvis jordbunden er egnet.

Trug kan erstatte traditionelle ledninger og nedløbsbrønde langs veje. Kan laves med direkte nedsivning, med dræn under eller med impermeabel bund. Kan laves med små dæmninger i hældende terræn.  

Fordele:

 • Let at indpasse i landskabet
 • God fjernelse af bymæssige forureninger
 • Reducerer afstrømningen
 • Billig
 • Problemer synlige

Ulemper:

 • Uegnet i stejle områder
 • Meget synlig
 • Uegnet ved parkering i vejsiden
 • Begrænser brugen af vejtræet 

Vedligeholdelse:

 • Fjernelse af affald
 • Græsslåning
 • Reparation af eroderede eller skadede områder
 • Evt. udskiftning af jord med 20-30 års mellemrum


Sidst opdateret: 08.05.2014