Tætte render

Tætte render bruges i bymæssige områder til at forsinke og transportere regnvandet enten til en LAR-komponent eller til kloak. Tætte render synliggør regnvandet i bybilleder.

Fordele:

  • Er enkle og billige at anlægge
  • Let at kontrollere funktionen
  • Kan øge den rekreative værdi

Ulemper:

  • Kan udgøre forhindring for gående/cykler/biler  

Vedligeholdelse:

  • Affald og aflejringer skal fjernes
Sidst opdateret: 25.01.2017