Energiplan

CO2 himmel

Kommunen er i gang med at udarbejde en strategisk energiplan, som skal sikre Byrådet overblik og styringsmulighed over energiområdet samt fremme dialog og samarbejde mellem forskellige aktører inden for energiområdet.

Det bliver en samlet plan for Viborg Kommunes fremtidige udvikling på energiområdet under hensyntagen til ønsket om at være uafhængig af fossile brændstoffer.

Arbejdet sker i en arbejdsgruppe bestående af varmeværker og kommunen. Desuden er der nedsat otte temagrupper bestående af varmeværker og andre relevante aktører, som kortlægger udviklingsmuligheder for fremtidig produktion og forsyning af henholdsvis el og varme samt evt. brug af lokale ressourcer.

Der arbejdes med temaerne: affaldsforbrændingsanlæg, biogas, biomassevarmeanlæg og kildesorteret biomasse fra Revas, solvarmeanlæg og varmelagring, varmepumper, overskudsvarme og fjernkøling, vindmøller og solceller, distribution, lavtemperatur fjernvarme og energibesparelser, transmission, samkøring af fjernvarmenet og nærvarme, samt samarbejde mellem varmeværker.

Sidst opdateret: 09.05.2014