Køleanlæg

Et anlæg til grundvandskøling og -opvarmning består kort fortalt i at udnytte grundvandsmagasiners evne til at lagre kulde og varme. Om sommeren pumpes det kølige grundvand via et lukket rørsystem gennem en varmeveksler, hvor det indirekte opvarmes ved en veksling med indblæsningsluften til et airconditionanlæg, inden det i opvarmet tilstand pumpes tilbage i grundvandsmagasinet gennem den varme brønd.

Om vinteren pumpes grundvand derimod op fra den varme brønd gennem varmeveksleren, hvor det omvendt afkøles ved indblæsningsluften fra samme ventilationsanlæg, inden det pumpes tilbage i den kolde brønd.

Sidst opdateret: 14.10.2014