Klima og energi

Viborg kraftvarmeværk

Klimaplaner i Viborg Kommune

Klima er et emne, der angår alle – borgere, erhvervsliv og kommune.

Alle bruger energi og er dermed aktører i forhold til den CO2 -udledning, der foregår. Det betyder også, at alle på forskellig vis kan bidrage til at mindske CO2-udledningen i fremtiden.

Som kommune har vi 2 opgaver: Klima - indsats og Klima - tilpasning.

Til begge opgaver udarbejdes en plan:

Klima - indsatsplan
Det overordnede mål er at reducere CO2-udledningen for på den måde forbygge klimaudviklingen.

Klima - tilpasningsplan
Målet er at tilpasse samfundet til at håndtere det ændrede klima.
 

Sidst opdateret: 09.12.2017