Vandforsyningsplan 2012-2022

Beluftningsfilter på vandværk

Ny Vandforsyningsplan pr. 1. maj 2012 for perioden 2012-2022

Den 1. maj 2012 godkendte Byrådet Viborg Kommunes Vandforsyningsplan for perioden 2012-2022.

Tillæg til Vandforsyningsplan 2012-2022 
Byrådet har den 20. december 2017 godkendt ”Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022”
Tillægget præciserer retningslinjerne for at etablere erstatningsboringer og justerer formuleringerne i retningslinjerne for, hvordan Viborg Kommune reagerer ved overskridelser af grænseværdierne for pesticider i drikkevandet fra ikke almene vandværker, der forsyner 3-9 ejendomme.

Vand fra dit lokale vandværk
I vandforsyningsplanen kan du læse om den fremtidige forsyningsstruktur i Viborg kommune. Du har også mulighed for at se, hvilket vandværk, der forsyner din ejendom. Hvis du ønsker at få vand fra det lokale vandværk, kan du finde dette i Vandforsyningsplanen. 

Tilstand på vandværker i Viborg Kommune
Ud over forsyningsstrukturen, findes en status for tilstanden på de enkelte vandværker i Kommunen. Du kan også læse om kommunens retningslinier i forbindelse med etablering af en erstatningsboring, hvis din gamle vandforsyning bryder sammen.

 

Sidst opdateret: 25.01.2020