Vandets hårdhed

Vandets hårdhed varierer en del lokalt i kommunen og afhænger af, hvor dit vandværk indvinder sit vand fra. (se figur ovenfor).

Vandets hårdhed bestemmes af det samlede indhold af calcium (Ca2+) og magnesium (Mg2+) ioner, som stammer fra kalk indlejret i jordlagene. Et lille (Ca2+)/(Mg2+)  indhold giver blødt vand, mens et stort indhold resulterer i hårdt vand.

Se billedet i stor format ved at klikke her

Hårdheden kategoriseres som det fremgår af nedenstående skema: 

 Hårdhed (0dH)  Kategori
 0-4  Meget blødt
 4-8  Blødt
 8-12  Middelhårdt
 12-18  Temmelig hårdt
 18-30  Hårdt
 Mere end 30  Meget hårdt

 

Hårdhedsgraden varierer således mellem 4 og 18, svarende til fra ”blødt” over ”middelhårdt” til ”temmelig hårdt” vand. Dette skyldes, at hårdheden er geologisk betinget.  Det bløde vand med en hårdhed på mellem 4-8 findes eksempelvis i området omkring Karup og Grønhøj, hvor de sandede smeltevandssletter findes, og hvor alt calcium og magnesium er udvasket.

Omvendt ses der øst for Viborg ved Bjerringbro og Rødkærsbro og Ørum middelhårdt til temmelig hård vand, hvor jordlagene er mere lerholdige og samtidig stadig indeholder kalk i jordlagene som kan frigives til grundvandet.

Som eksempel på lokal variation i vandets hårdhed kan nævnes forskellen imellem de 2 vandværker tilhørende Energi Viborg, Syd Værket og Nordværket. Syd Værket indvinder grundvand fra Viborg Hede Plantage, som er domineret af sand, og her er vandet blødt (4-8). For Nordværket, som er beliggende i Neckelmanns Plantage, indeholder undergrunden mere ler, hvilket giver vandet en større hårdhed.

Hvis du får vand fra Viborg Vand og gerne vil vide den eksakte hårdhed på dit drikkevand kan du kontakte Energi Viborg på 8929 2929.

 

 

 

Sidst opdateret: 03.05.2019