Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Boring i have

VVM i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand

Formål

Formålet med Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Der skal i forbindelse med fornyelse af vandindvindingstilladelse laves en vurdering af virkninger på miljøet. Dette betyder, at der sammen med ansøgningen om tilladelse til at indvinde grundvand også skal udfyldes et VVM-anmeldeskema.

Du kan læse mere om VVM ved at følge links i infoboksen til højre på denne side.

VVM-screening
Vandindvinding (med en årsproduktion mindre end 10 mio. m3) er i bek. om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  opført på bilag 2, hvilket i første omgang kræver en vurdering af, om der skal laves en VVM -redegørelse. Denne vurdering kaldes en screening. På baggrund af screeningen afgør Kommunen om, vandindvindingen kan antages at få en væsentlig virkning på miljøet, og dermed, om der er pligt til at lave en mere dybdegående undersøgelse i form at en VVM-redegørelse.

Offentliggørelse

Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres, at myndigheden har et godt grundlag for at træffe miljømæssigt bedre beslutninger. Når Viborg Kommune behandler en VVM-anmeldelse, offentliggør Kommunen dit udfyldte VVM-anmeldeskema sammen med kommunens afgørelse om, hvorvidt tilladelsen til at indvinde grundvand er VVM-pligttig eller ej.

 

Sidst opdateret: 28.01.2020