Ikke almene vandværker

Landskab med boring i forgrund og markvanding i baggrunden

Midlertidig indvindingstilladelse til ikke almene vandværker, der forsyner 3-9 ejendomme

Vandværkernes tilladelse til at indvinde grundvand skal fornyes

Den gamle tilladelse udløber
I 1980 blev den første vandforsyningslov vedtaget, og dengang blev der givet en 30 års administrativ tilladelse til indvinding af vand fra samtlige indvindingsanlæg.

Denne tilladelse udløb den 1. april 2010. Udløbsdatoen blev siden forlænget som følge af en lovændring, og dette indebar, at tilladelsen udløb den 18. november 2016.

Afgørelse

På baggrund af ovennævnte har Viborg Kommune forlænget den administrative tilladelse til indvinding af grundvand til forsyning af ejendommene under vandværket, så denne er gældende til den 1. januar 2019.

Søg om ny tilladelse nu
Der opfordres til allerede nu, at der søges om en mere permanent indvindingstilladelse, så denne kan foreligge når den administrative tilladelse udløber den 1. januar 2019.  Den nye tilladelse vil som udgangspunkt gælde i 30 år, hvis ellers vandkvaliteten overholder gældende krav, og de øvrige vilkår i tilladelsen overholdes.

 

Sidst opdateret: 11.01.2018