Søg om tilladelse til at indvinde vand

Vandingskanon der vander på marken

For at indvinde grundvand og overfladevand, skal du altid søge om tilladelse

Ifølge § 20 i vandforsyningsloven skal du altid søge om tilladelse til at indvinde grundvand og overfladevand. Dette gælder for både almindelig husholdning, drift af landbrugsejendom, til industri, vanding af gartneri- eller landbrugsafgrøder m.m.

Sådan søger du om tilladelse til at indvinde vand
Når du søger om tilladelse til at indvinde vand, skal du udfylde et ansøgningsskema, som du finder nederst på siden. Du skal også udfylde et VVM-anmeldeskema som indsendes sammen med ansøgningen.

Søger du om fornyelse af en eksisterende tilladelse, skal du også udfylde et besigtigelsesskema, der fortæller hvilken stand dit anlæg er i. Selve besigtigelsen skal være udført af en sagkyndig person (eksempelvis autoriseret brøndborer eller smed)

Du skal desuden medsende digitale fotografier der tydeligt viser:

  • Boringens overbygning (tørbrønd eller pumpehus)
  • Forerør med forsegling
  • Et foto taget ned i tørbrønden eller ind i pumpehus
  • Boringens placering i forhold til omgivelserne

Ansøgningsskema, besigtigelsesskema og digitale fotografier sendes til Viborg Kommune, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg eller på e-mail: naturogvand@viborg.dk

Sidst opdateret: 03.05.2019