Kortlægning af geologi og grundvand

Denne side indeholder korte beskrivelser af resultaterne af kortlægning af geologi og grundvand, samt link til de relevante rapporter

Beskyttelse af grundvandet
Hvis du vil vide, hvorfor vi skal passe på vores grundvand - og dermed vores drikkevand, så kik i denne rapport: Grundvandet som drikkevandsressource

Mønsted - Daugbjerg:

Området mellem Mønsted og Daugbjerg er udpeget som nitratfølsomt område med særlige drikkevandsinteresser.

Viborg Nord:
Området nord for Viborg er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Der er foretaget kortlægning af grundvandet og geologien i området gennem en årrække. 

Viborg Syd:
Området sydvest for Viborg ved Finnerup og Guldborgland Plantage er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og området er samtidig udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde.

Naturstyrelsen har foretaget kortlægning af grundvandet og geologien i området og redegørelsesrapporten kan downloades i linket nedenfor.

Viborg Kommune er påbegyndt udarbejdelse af en indsatsplan for i alt 5 almene vandværker: Almind Hede Vandværk, Almind Kirkeby Vandværk, Bruunshåb Vandværk, Skelhøje Vandværk og Viborg Vand-Syd Værket

Der er i 2014 nedsat en arbejdsgruppe sammensat af medlemmer fra vandværker, Landbruget, Region Midt og Viborg Kommune.

Skive - Stoholm:

Området mellem Skive - Højslev - Stoholm - Kjeldbjerg - Fly er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Der er foretaget kortlægning af grundvandet og geologien i området gennem en årrække.

Møldrup-Hvilsom-Ulbjerg:

2 områder omkring Møldrup, Hvilsom og Ulbjerg er udpeget som nitratfølsomt område med særlige drikkevandsinteresser.

Her har Naturstyrelsen udarbejdet en kortlægningsrapport som kan downloades her:

Viborg Kommune er påbegyndt udarbejdelse af en indsatsplan for i alt 10 vandværker:

Bjerregrav, Hvam, Klejtrup, Ulbjerg, Møldrup, Roum, Låstrup-Nr. Rind, Lynderup, Skals, Sundstrup,

Der er i 2015 nedsat en arbejdsgruppe sammensat af medlemmer fra vandværker, Landbruget, Region Midt og Viborg Kommune.

Hammershøj-Vammen-Ørum:

Naturstyrelsen har kortlagt 2 områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) ved henholdsvis Lindum og ved Hammershøj-Ørum. Disse områder er samtidig udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder. Redegørelsesrapporten kan downloades her:

Rødkærsbro:

Naturstyrelsen har kortlagt området med særlig drikkevandsinteresser (OSD) ved Rødkærsbro og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD .
Redegørelsesrapporten kan downloades her:

Karup-Grønhøj-Frederiks:

Naturstyrelsen har kortlagt området med særlig drikkevandsinteresser (OSD) ved Karup-Grønhøj og Frederiks og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD .
Redegørelsesrapporten kan downloades her:

Sidst opdateret: 28.08.2015