Indsatsplaner

Kommunerne udarbejder indsatsplaner for beskyttelse af vores drikkevandsressourcer. Planerne udarbejdes for de almene vandværker i Viborg Kommune -
på kortet ses, hvilke områder, der er vedtaget Indsatsplaner for og hvilke planer der er i høring.

Målet for Indsatsplaner er rent drikkevand også i fremtiden. Planerne laves i samarbejde med vandværkerne, Regionen og landboforeninger, borgerforeninger og andre der interesserer sig for grundvandet.

Aktuelle Indsatsplaner – Forslag til Indsatsplaner i høring

Forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand/drikkevand for Rødkærsbro-området er i 12 ugers høring til d. 9. august 2019. Links til planerne findes i den grå boks til højre under ”Forslag til Indsatsplaner”. Hvis du vil indgive høringssvar til én eller flere planer findes der under hver Indsatsplan et link markeret med orange ”Indsend kommentar”, hvor der er mulighed for at indsende et høringssvar.

Indsatsområder
I Viborg Kommune hentes alt drikkevand fra grundvand. Over hele landet er der udpeget en række områder, hvor grundvandet skal beskyttes særligt, så vi også i fremtiden er sikret rent og godt drikkevand. Områderne kaldes indsatsområder. De udgør de mest sårbare områder inden for områder med særlig drikkevandsinteresse.

Indenfor indsatsområderne skal kommunerne udarbejde indsatsplaner, som skal fastlægge de nødvendige begrænsninger for anvendelsen på jordoverfladen for at beskytte den fremtidige grundvandsressource.

Målet er, at vi også ud i fremtiden har rene grundvandsressourcer, der efter en forholdsvis enkel behandling af vandet - f.eks. iltning og filtrering for jern, mangan, kan sendes ud til forbrugerne. Avanceret vandbehandling, hvor der skal fjernes nitrat, miljøfremmede stoffer som f.eks. pesticider, opløsningsmidler, olie m.m., ønskes ikke taget i brug.

 

Sidst opdateret: 14.05.2019