Grundvandsforum

Vandingskanon der vander på marken

Viborg Kommune har oprettet et Grundvandsforum, som skal bistå kommunen i arbejdet med beskyttelse af drikkevandsressourcerne mod forurening og overudnyttelse

Grundvandsforumet er repræsenteret af: Vandværkerne, landbruget, industrien, skovbruget, embedslægen og brøndejerne.

Formandsskab og sekretariat for grundvandsforum er under Natur og Vand i forvaltningen for Teknik og Miljø.

Grundvandsforum er nedsat ifølge vandforsyningslovens §12 (link til vandforsyningsloven).

Medlemmer af Grundvandsforum:
  • Birthe Harritz, Klima- og Miljøudvalget, Viborg Kommune
  • Landboforeningen Midtjylland, bestyrelsesmedlem Klaus Høeg
  • Dansk Brøndejerforening: Formand f. Dansk Brøndejerforening Wisti Wistisen 
  • Dansk Vand- og Spildevandsforening: Claus Vangsgård,DANVA
  • Foreningen af Vandværker i Danmark: Formand Låstrup-Nr. Rind Vandværk Jens Ole Skovgaard Jensen 
  • Dansk Skovforening: Christian Als, Hede Danmark
  • Sundhedsstyrelsen: Embedslæge Bo Fredsted
  • Viborg Kommune - Formand: Områdechef Jørgen Jørgensen, Natur og Vand
  • Viborg Kommune - Sekretær: Geolog Claus Holst Iversen, Natur og Vand

Her kan du læse Viborg Kommunes Kommissorium for Grundvandsforum

Sidst opdateret: 12.07.2018