Grundvandsbeskyttelse

Snittegning af jordlag

På de følgende sider kan du læse, hvad Viborg Kommune gør for at beskytte grundvandet og vores fremtidige drikkevand

Vandets dag

Se filmen: Fumle og det ædle grundvand

Fumle og det ædle grundvand

Du er ved at afspille en video på YouTube. Det vil placere en cookie på din computer/telefon/tablet.

Sidst opdateret: 14.03.2019