Drikkevandskvalitet og vandanalyser

Drikkevandskontrol

Ejendomme med egen drikkevandsforsyning
Hvis du får dit drikkevand fra egen brønd eller boring, er der ikke længere et krav om, at vandet skal undersøges regelmæssigt, hvis det kun er ejers egen husstand, der bor på ejendommen.
Viborg Kommune anbefaler dog, at man kontrollerer sit drikkevand minimum hvert 5. år ved en såkaldt forenklet kontrol.


Mindre private vandforsyningsanlæg
Vandforsyningsanlæg som forsyner 2-9 ejendomme, udlejningsejendomme, spejderhytter, kroer, campingpladser, institutioner, eller andre ejendomme, som har en eller anden form for kommerciel eller offentlig aktivitet er underlagt en regelmæssig kontrol. Omfanget og hyppigheden af kontrollen vil blive meddelt de pågældende i et brev.
Drikkevandsprøver skal udtages og analyseres af et godkendt laboratorium. Her er en liste over laboratorier, der er godkendt til at kontrollere drikkevandskvaliteten.


Prisaftale
Viborg Kommune har indgået en prisaftale med Analytech Miljølaboratorium A/S, der bl.a. har tilbudt at foretage en forenklet kontrol for 515,63 kr. i 2019.
Prisaftalen kan frit benyttes af personer, der ejer et privat vandforsyningsanlæg i Viborg Kommune. Benyt nedenstående links: 


Hvis du ikke kan/vil benytte onlinebestilling, kan du naturligvis også bestille vandprøver ved at ringe til Analytech Miljølaboratorium på tlf. 9819 3900 – du skal oplyse rabatkoden: 2019_hvs!

For at sikre analyselaboratoriet mulighed for at tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssig og rationelt, tillades en rimelig responstid. Responstiden må maksimalt udgøre 3 måneder (forstået som den samlede tid, der må gå fra rekvirenten bestiller en drikkevandskontrol til analyseresultatet er udsendt fra laboratoriet). Hvis rekvirenten beder om kortere responstid, må laboratoriet opkræve et passende pristillæg, hvilket rekvirenten i så fald skal gøres opmærksom på, når prøven bestilles.

Viborg Kommune vil modtage kopi af analyseresultatet og vil reagere ved alvorlige overskridelser. Hvis vandet vurderes at være sundhedsskadeligt, kan det komme på tale, at der skal skaffes anden tilfredsstillende vandforsyning.

Vandanalyse - forklaring
I folderen Hvad fortæller en vandanalyse (pdf), får du en forklaring på kemien og bakterierne. Du kan også finde en forklaring på, hvad det betyder for din sundhed.

Data fra dit vandværk
Via Danmarks Nationale boringsdatabase kan du finde data fra vandindvindingsanlæg. Og du har mulighed for at se, hvordan vandkvaliteten er for din vandforsyning.

 

 

Sidst opdateret: 13.08.2019