Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til etablering af boring og indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 16. juli 2018 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder Kongenshusvej 2, Resen samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 14. august 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_______________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til vanding fra Simested Å samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 5. juli 2018 meddelt tilladelse til etablering af vandingsanlæg og indvinding af vand fra den nedre del af Simested Å til vanding af landbrugsafgrøder samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 2. august 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til overboring af boring på kildepladsen for Havredal Vandværk samt afgørelse om ikke VVM, Ulvedalsvej 14E, 7470 Karup.

Viborg Kommune har den 28. juni 2018 meddelt tilladelse til etablering af en overboring for boring DGU.nr. 76.1767 på kildepladsen for Havredal Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til overboring og vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 27. juli 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Høring - Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2012-2022

Forslag til Tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2022 sendes i offentlig høring. Tillægget drejer sig om den fremtidige vandforsyningsstruktur i området ved Ll. Torup.

 

Vedtaget af Byrådet: 20. juni 2018

Offentliggjort: 25. juni 2018
Høringsfrist: 20. august 2018

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”Indsend kommentar” i tillægget.  

 

Kontaktperson
Dorthe Elmbo Knudsen, 87875610, dek@viborg.dk

Tillæg 2

 

Se referat fra Byrådsmøde den 20. juni 2018 (pkt. 6)

_________________________________________________________ 

Høring - Hammershøj - Rødding - Ørumområdet

 • Foulum Vandværk
 • Hammershøj Vandværk
 • Hvidding Vandværk
 • Kvorning Vandværk
 • Lindum Vandværk
 • Rødding Vandværk
 • Sjørring Vandværk
 • Tindbæk Vandværk
 • Vammen Vandværk
 • Vejrumbro Vandværk
 • Vorning Vandværk
 • Ørum vandværk

Du kan se de enkelte planer her 

Forslag til Indsatsplaner for ovenstående vandværker er i offentlig høring. Indsatsplanerne omfatter den fremtidige beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsoplandene til vandværkerne.  

 • Forslaget vedtaget af Viborg Byråd: Onsdag den 18. april 2018
 • Offentliggjort: Mandag den 23. april 2018
 • Høringsfrist: Fredag den 20. juli 2018.

Kontaktpersoner:

Claus Holst Iversen tlf. 8787 5506, e-mail: cli@viborg.dk

og Ruslana Gladnyeva tlf. 8787 5520, e-mail: rg@viborg.dk

_______________________________________________________ 


 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 16.07.2018