Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til indvinding af grundvand fra eksisterende boring til supplement til teknisk vand ved Bruunshåb renseanlæg, Vibækvej 41, Viborg samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 18. september 2019 meddelt tilladelse til indvinding af grundvand fra eksisterende boring til teknisk vand ved Bruunshåb renseanlæg ved Vibækvej 41, Viborg samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 17. oktober 2019

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

___________________________________________________________________

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Bækkegårdsvej 46, Stoholm samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 3. september 2019 meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Bækkegårdsvej 46, Stoholm samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 1. oktober 2019

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til alm. vandforsyning og vanding af landbrugsafgrøder ved Høgildvej 5, Karup samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 30. august 2019 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til alm. vandforsyning og vanding af landbrugsafgrøder ved Høgildvej 5, Karup samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 27. september 2019

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Forslag til Indsatsplaner i høring for Rødkærsbro-området

Forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand/drikkevand for Højbjerg, Mammen By, Rødkærsbro, Sdr. Rind, Tange, Vindum og Vinkel Bys Vandværk er sendt i offentlig høring. Høringsfristen er den 9. august 2019.

 

Du finder forslag til Indsatsplanerne her, hvor du også finder vejledning til afgivelse af høringssvar. 

_________________________________________________________  

 


 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 18.09.2019