Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke VVM for vandværk Hørupvej 18, 9632 Møldrup.

Viborg Kommune har den 15. januar 2018 meddelt tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning for vandværk Hørupvej 18 samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 13. februar 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

____________________________________________________________________ 

 

Byrådet har den 20. december 2017 godkendt ”Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022”

Tillægget præciserer retningslinjerne for at etablere erstatningsboringer og justerer formuleringerne i retningslinjerne for, hvordan Viborg Kommune reagerer

ved overskridelser af grænseværdierne for pesticider i drikkevandet fra ikke almene vandværker, der forsyner 3-9 ejendomme. 

Link til tillæg
_________________________________________________________________________ 


 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 16.01.2018