Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til indvinding af grundvand for Hvam Vandværk A.m.b.a. samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 12. november 2018 meddelt tilladelse til indvinding af grundvand på kildepladsen for Hvam Vandværk A.m.b.a., Aalestrup samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 11. december 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til grusvask samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 23. oktober 2018 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af vand til grusvask i forbindelse med råstofgravning Karuphøjvej 12, Viborg samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 20. november 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 18. oktober 2018 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder Stadionvej 81, Karup samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 15. november 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til etablering af boring og indvinding af vand til markvanding samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 16. oktober 2018 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af vand til markvanding ved Vestre Skivevej 75, Skive samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 14. november 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

________________________________________________________ 


 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 12.11.2018