Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til etablering af boring og indvinding af vand til vanding samt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt

Viborg Kommune har den 17. oktober 2017 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder Mosevej 5, 7470 Karup. Samtidig er der meddelt afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt i forbindelse med tilladelse til etablering af boring og indvinding af vand til vanding.

Tilladelse til  etablering af boring indvinding af vand til vanding, afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt
Oversigtskort
Anmelderskema

Klagefrist den 14. november 2017

Kontakt:
Dorthe Elmbo Knudsen, tlf.: 87875610, e-mail: dek@viborg.dk

_______________________________________________________________________________________ 

Høring - Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022


Forslag til Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022 med tilhørende miljøvurderingsrapport sendes i offentlig høring.

 

Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022 er en præcisering af retningslinjerne for etablering af erstatningsboringer og en justering i formuleringerne i retningslinjerne for, hvordan Viborg Kommune reagerer ved overskridelser af grænseværdierne for pesticider i drikkevandet fra ikke-almene vandværker, der forsyner 3-9 ejendomme.

Vedtaget af Klima- og Miljøudvalget: 31. august 2017

Offentliggjort: 4. september 2017
Høringsfrist:
30. oktober 2017

Høring

Du kan afgive dit høringssvar til tillægget med tilhørende miljøvurderingsrapport direkte via vores planportal. Benyt funktionen ”din kommentar” i tillægget.  

 

Miljøvurdering 

Klima- og Miljøudvalget har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen fremgår af tillægget.

 

Inden 4 uger efter offentliggørelsen kan du klage over Klima og Miljøudvalgets afgørelse. Se klagevejledning her.

 

Kontaktperson
Johan Ottesen, 8787 5612, joo@viborg.dk

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 17.10.2017