Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til indvinding af grundvand på kildepladsen for Hvidding Vandværk samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 17. juli 2019 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til almindelig vandforsyning på kildepladsen for Hvidding Vandværk, 8830 Tjele samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 15. august 2019

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Jordbro Engsø og Jordbro Å til vanding af landbrugsafgrøder ved Virksundvej 104, Løgstrup samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 11. juli 2019 meddelt tilladelse til indvinding af overfladevand fra Jordbro Engsø og Jordbro Å til vanding af landbrugsafgrøder samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Jordbro Engsø 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Jordbro Å

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 9. august 2019

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vældvand til havørredopdræt ved Skibelundvej 59A, Bjerringbro samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 11. juli 2019 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af vældvand til ørredopdræt på ejendommen Skibelundvej 59A, 8850 Bjerringbro samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 9. august 2019

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Plantagevej 191, Aalestrup samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 4. juli 2019 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder Plantagevej 191, Aalestrup samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 3. august 2019

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Bakkelyvej 10, Viborg samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 19. juni 2019 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Bakkelyvej 10, Viborg samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 18. juli 2019

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Virksundvej 45, Løgstrup samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 19. juni 2019 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Virksundvej 45, Løgstrup samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 18. juli 2019

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Forslag til Indsatsplaner i høring for Rødkærsbro-området

Forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand/drikkevand for Højbjerg, Mammen By, Rødkærsbro, Sdr. Rind, Tange, Vindum og Vinkel Bys Vandværk er sendt i offentlig høring. Høringsfristen er den 9. august 2019.

 

Du finder forslag til Indsatsplanerne her, hvor du også finder vejledning til afgivelse af høringssvar. 

_________________________________________________________  

 


 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 17.07.2019