Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder Nørrehedevej 20B, Karup samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 18. marts 2020 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Nørrehedevej 20B, Sdr. Resen samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

 Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 16. april 2020

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med byggemodning ved Møgelkjær, Viborg

Viborg Kommune har den 10. marts 2020 meddelt tilladelse til at sænke grundvandsstanden i forbindelse med kloakering og etablering af bassiner i forbindelse med byggemodning ved Møgelkjær, Viborg.

 

Tilladelse til grundvandssænkning

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 7. april 2020

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder Skivevej 258, Viborg samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 2. marts 2020 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder ved Skivevej 258, Viborg samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

 Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 31. marts 2020

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af gartneriafgrøder Vestre Skivevej 76, Skive samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 27. februar 2020 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af gartneriafgrøder ved Vestre Skivevej 76, Skive samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

 

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 27. marts 2020

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder Løvskal Landevej 12, Bjerringbro samt afgørelse om ikke VVM.

Viborg Kommune har den 26. februar 2020 meddelt tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder Løvskal Landevej 12, Bjerringbro samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med meddelelse af tilladelse til vandindvinding:

  

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 26. marts 2020

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

________________________________________________________ 

Forslag til Indsatsplaner i høring for Rødkærsbro-området

Forslag til Indsatsplaner for beskyttelse af grundvand/drikkevand for Højbjerg, Mammen By, Rødkærsbro, Sdr. Rind, Tange, Vindum og Vinkel Bys Vandværk er sendt i offentlig høring. Høringsfristen er den 9. august 2019.

 

Du finder forslag til Indsatsplanerne her

_________________________________________________________  

 


 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 18.03.2020