Afgørelser og høringer om drikkevand og grundvand

Beluftningsfilter på vandværk

Høring - Hammershøj - Rødding - Ørumområdet

 • Foulum Vandværk
 • Hammershøj Vandværk
 • Hvidding Vandværk
 • Kvorning Vandværk
 • Lindum Vandværk
 • Rødding Vandværk
 • Sjørring Vandværk
 • Tindbæk Vandværk
 • Vammen Vandværk
 • Vejrumbro Vandværk
 • Vorning Vandværk
 • Ørum vandværk

Du kan se de enkelte planer her 

Forslag til Indsatsplaner for ovenstående vandværker er i offentlig høring. Indsatsplanerne omfatter den fremtidige beskyttelse af grundvandet inden for indvindingsoplandene til vandværkerne.  

 • Forslaget vedtaget af Viborg Byråd: Onsdag den 18. april 2018
 • Offentliggjort: Mandag den 23. april 2018
 • Høringsfrist: Fredag den 20. juli 2018.

Kontaktpersoner:

Claus Holst Iversen tlf. 8786 5506, e-mail: cli@viborg.dk

og Ruslana Gladnyeva tlf. 8787 5520, e-mail: rg@viborg.dk

_______________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til vanding samt afgørelse om ikke VVM, Boruphedevej 7, 8832 Skals.

Viborg Kommune har den 11. april 2018 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder, Boruphedevej 7 samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyet tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 11. maj 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til vanding samt afgørelse om ikke VVM, Nørdamvej 42, 8832 Skals.

Viborg Kommune har den 10. april 2018 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder, Nørdamvej 42 samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyet tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 9. maj 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til vanding samt afgørelse om ikke VVM, Hedegårdvej 2B, 8831 Løgstrup.

Viborg Kommune har den 9. april 2018 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder, Hedegårdvej 2B samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyet tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 8. maj 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til vanding samt afgørelse om ikke VVM, Åhusevej 10, 7470 Karup.

Viborg Kommune har den 5. april 2018 meddelt fornyet tilladelse til indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder, Åhusevej 10 samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyet tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 4. maj 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

_________________________________________________________ 

Tilladelse til indvinding af vand til alm. vandforsyning samt afgørelse om ikke VVM, for Vandværk Stanghedevej 19, 8800 Viborg

Viborg Kommune har den 26. marts 2018 meddelt tilladelse til indvinding af vand til almindelig vandforsyning og drift, på Stanghedevej 19 samt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med tilladelse til vandindvinding:

 

Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt 

Oversigtskort 

 

Der er 4 ugers klagefrist. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist 24. april 2018

Kontaktperson: Dorthe Elmbo Knudsen, Tlf. 87875610, dek@viborg.dk

__________________________________________________________

Byrådet har den 20. december 2017 godkendt ”Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2012-2022”

Tillægget præciserer retningslinjerne for at etablere erstatningsboringer og justerer formuleringerne i retningslinjerne for, hvordan Viborg Kommune reagerer

ved overskridelser af grænseværdierne for pesticider i drikkevandet fra ikke almene vandværker, der forsyner 3-9 ejendomme. 

Link til tillæg
_________________________________________________________________________ 


 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 26.04.2018