Alle nyheder

 • VVM høring

  Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 ved Stoholm ønsker at udvide virksomheden. Høringsfrist den 28. december 2018

 • Ikke VVM-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny transmissionsledning til fjernvarme fra Bjerringbro til Ulstrup samt tilhørende pumpestation i Bjerringbro. Klagefrist: 3. januar 2019

 • Boligområde i Viborg Vest

  Forslag til lokalplan nr. 494 - Boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest

 • Boligområde i Hald Ege

  Forslag til lokalplan nr. 509 - Boligområdet Egeskoven

 • Boligområde i Hald Ege

  Forslag til lokalplan nr. 499 - Boligområde ved Egeskovvej

 • Boligområde i Bjerregrav

  Forslag til lokalplan nr. 515

 • Bjerring

  Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. E.600-2 og kommuneplantillæg nr. 28 vedtaget

 • Område til erhverv ved Poul Due Jensens Vej i Bjerringbro

  Lokaplan nr. 478 og kommuneplantillæg nr. 22 vedtaget

 • Vedtaget planer

  Detailhandel og boligområde ved Solvænget i Frederiks - Lokalplan nr. 493 og kommuneplantillæg nr. 13
  Bolig- og centerområde ved Havrevænget i Frederiks - Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370

 • Ikke VVM-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for etablering af varmepumpe, Karup Varmeværk, Erikavej 1A, 7470 Karup. Klagefrist 18. december 2018.

 • Centerformål i Bjerringbro

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for centerformål i Bjerringbro og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og idéer til planlægningen.

 • Delvis aflysning af område i Gl. Hvam

  Aflysning af del af lokalplan nr. 48.05.04

 • Høring-Miljøcenter Lundgård, Lundgårdsvej 10, 7850 Stoholm

  Viborg Kommune har modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for ovennævnte virksomhed.Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og ret til at kommentere ansøgningen inden d. 30. november 2018. Enhver kan desuden inden 30. november 2018 anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger og har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på to uger fra modtagelsen af udkastet.

 • Ikke vvm-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny transmissionsledning til fjernvarme fra Aalestrup til Gl. Hvam. Klagefrist 27. november 2018

 • Erhvervsformål ved Foulum

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for et område til erhverv ved Foulum og opfordrer alle interesserede forslag og idéer til planlægningen.

 • Byudvikling i Bjerring, Bjerregrav, Møldrup og Løgstrup

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 16

 • Centerområde ved Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg

  Forslag til lokalplan nr. 496 og kommuneplantillæg nr. 17

 • Miljøegodkendelse

  AU-Foulum Biogas, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele: Miljøgodkendelse for udvidelse af eksisterende biogasanlæg samt revurdering af gældende miljøgodkendelse.
  Klagefrist: 9. november 2018

 • Miljøegodkendelse

  Sjørring Smede og Maskinforretning, Hobro Landevej 152, 8830 Tjele. Miljøgodkendelse til mindre traktorophug. Klagefrist den 7. november 2018

 • Afgørelse vedr. miljøvurderingsrapport

  Der er truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af traktorophug på Hobro Landevej 152, 8830 Tjele. Klagefrist 7. november 2018

 • Vindmøller ved Tolstrup

  Viborg Byråd undersøger muligheden for opstilling af vindmøller ved Tolstrup og opfordrer alle interesserede til at komme med forslag og idéer til planlægningen og miljøvurderingen.

 • Erhvervsområde ved Roum

  Viborg Byråd påbegynder planlægningen for et område til erhverv ved Roum og opfordrer alle interesserede forslag og idéer til planlægningen.

 • Børneskov

  Viborg har fået sin første Børneskov. Den ligger lige midt i Viborg Naturpark

 • Bydelscenter og centererhverv i Viborg Øst

  Forslag til lokalplan nr. 504 og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433 samt forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 - 2029.

 • Vindmøller ved Vinge

  Viborg Byråd undersøger muligheden for opstilling af vindmøller ved Vinge og opfordrer alle interesserede til at komme med forslag og idéer til planlægningen.

 • Virksomhed i Bjerring

  Tillæg til lokalplan nr. E.600-2 og kommuneplantillæg nr. 28

 • Etageboliger ved Gothersgade i Viborg

  Lokalplan nr. 500 og kommuneplantillæg nr. 20

 • Tag børnene med i skoven

  Fredag den 17. august har store som små borgere mulighed for at mødes til en aktiv og sjov dag i Børneskoven i Viborg Naturpark og komme med ideer til, hvad nye skovområder skal indeholde.

 • Revurdering af miljøgodkendelse

  Brandstrup Agro ApS, Brandstrup Søvej 9, 8840 Rødkærsbro har fået revurderet miljøgodkendelsen til fortsat drift af eksisterende biogasanlæg. Klagefrist: 3. september 2018.