Natur, miljø og affald

sø og grønt område

Læs om hvordan vi skal behandle vores skønne natur

Nyheder

 • VVM høring

  Iglsø Agro og Biogas A/S, Ø. Børstingvej 6 ved Stoholm ønsker at udvide virksomheden. Høringsfrist den 28. december 2018

 • Ikke VVM-pligt

  Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for etablering af en ny transmissionsledning til fjernvarme fra Bjerringbro til Ulstrup samt tilhørende pumpestation i Bjerringbro. Klagefrist: 3. januar 2019

 • Boligområde i Viborg Vest

  Forslag til lokalplan nr. 494 - Boligområde vest for Møgeltoft, Viborg Vest

 • Boligområde i Hald Ege

  Forslag til lokalplan nr. 509 - Boligområdet Egeskoven

 • Boligområde i Hald Ege

  Forslag til lokalplan nr. 499 - Boligområde ved Egeskovvej

Se flere nyheder